Đã miễn, giảm khoảng 22,6 nghìn tỷ đồng

Báo cáo gửi đến Quốc hội mới đây, Bộ Tài chính cho biết đã hoàn thành cơ bản việc trình cấp có thẩm quyền ban hành các chính sách về miễn, giảm, gia hạn thu ngân sách; các chính sách tín dụng qua Ngân hàng Chính sách xã hội; đảm bảo nguồn lực thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (Chương trình).

Về chính sách thu, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành một số nghị định: Nghị định số 15/2022/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn về chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết 43/2022/QH15; Nghị định số 32/2022/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước; Nghị định số 34/2022/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022… Chính sách giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với các đối tượng bị ảnh hưởng do Covid-19 năm 2022, do cần phải đánh giá cụ thể kết quả triển khai trong 2 năm 2020 và 2021, Bộ Tài chính đang trình Thủ tướng Chính phủ để quyết định phương án phù hợp nhất.

Kết quả triển khai thực hiện, qua đánh giá sơ bộ 5 tháng đầu năm 2022 đã miễn, giảm khoảng 22,6 nghìn tỷ đồng trên 64 nghìn tỷ đồng dự kiến khi xây dựng chương trình (tương đương trên 35%).

Nguồn: Bộ Tài chính  Đồ họa: Thế Dương
Nguồn: Bộ Tài chính Đồ họa: Thế Dương

Cụ thể: đã thực hiện giảm thuế suất thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống 8% đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP, ước thực hiện khoảng 6,6 nghìn tỷ đồng. Giảm 50% lệ phí trước bạ đối với xe ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước, theo Nghị định số 103/2001/NĐ-CP của Chính phủ, ước thực hiện khoảng 6 nghìn tỷ đồng. Thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19, theo Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ước thực hiện khoảng 6,5 nghìn tỷ đồng. Giảm 50% mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay, theo Nghị quyết số 13/2021/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ước thực hiện khoảng 0,6 nghìn tỷ đồng. Giảm mức thu 37 khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, ước thực hiện khoảng 0,4 nghìn tỷ đồng. Ưu đãi thuế linh kiện ô tô, ưu đãi thuế vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ngành ô tô, theo Nghị định số 101/2001/NĐ-CP ngày 15/11/2021 của Chính phủ, khoảng 2,5 nghìn tỷ đồng.

Về các chính sách tín dụng, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành một số nghị định, quyết định về hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội, tín dụng đối với học sinh, sinh viên... Kết quả, đến ngày 31/5/2022, Ngân hàng Chính sách xã hội đã phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh tạo nguồn cho vay là 2,7 nghìn tỷ đồng và cho vay với dư nợ vay là 4,586 nghìn tỷ đồng.

Đảm bảo nguồn lực thực hiện Chương trình

Đảm bảo nguồn lực thực hiện Chương trình cũng là mối quan tâm của cử tri cả nước. Theo đó, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 448/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình quản lý nợ công 3 năm giai đoạn 2022 - 2024 và Kế hoạch vay, trả nợ công năm 2022. Ngoài ra, Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phương án sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2021, trong đó, bổ sung 2,2 nghìn tỷ đồng cho các nhiệm vụ chi đầu tư thuộc chương trình phục hồi và 6,6 nghìn tỷ đồng để hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Nghị quyết 43/2022/QH15. Sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp cho ý kiến, Bộ Tài chính sẽ tiếp thu, hoàn thiện.

Bộ Tài chính đã sớm vào cuộc với tâm thế chủ động, tích cực

Theo TS. Lê Duy Bình - Giám đốc điều hành Economica Vietnam, Bộ Tài chính đã sớm vào cuộc ngay từ thời điểm khởi thảo chương trình, với tâm thế chủ động, tích cực, liên tục rà soát và bổ sung nhiều chính sách thuế cả trong và ngoài chương trình. “Bộ Tài chính đã thực hiện đúng lời hứa của mình. Các chính sách thuế đã hỗ trợ tổng thể nền kinh tế, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp từng bước phục hồi, phát triển” - ông Lê Duy Bình nhận định.

Riêng đối với đề án huy động nguồn lực cho toàn bộ Chương trình, Bộ Tài chính đang tổng hợp ý kiến của các bộ, ngành, dự kiến sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền trong tháng 6/2022…

Bên cạnh các nhiệm vụ chủ trì, Bộ Tài chính đã chủ động phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện các chính sách và tổ chức thực hiện. Trong đó, Bộ Tài chính đã phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 11/2002/QĐ-TTg ngày 27/4/2022 về chính sách tín dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học dân lập, tư thục…

Bộ Tài chính cũng đã phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động; phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Danh mục và mức vốn dự kiến bố trí cho các nhiệm vụ, dự án thuộc chương trình, phương án điều hòa vốn chương trình và vốn đầu tư công trung hạn 2021 - 2025.

Là điểm sáng được nhân dân ủng hộ, cộng đồng quốc tế đánh giá cao

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Chính phủ đặt ra là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đồng, thời đảm bảo an sinh xã hội, giảm tỷ lệ thất nghiệp, nghèo đói trong xã hội. Do đó, việc thực hiện nhiều gói hỗ trợ giãn, giảm thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất là thực sự cần thiết nhằm đảm bảo các mục tiêu của Chính phủ.

Việc thực hiện các chính sách hỗ trợ về thuế đã ảnh hưởng đến số thu ngân sách, nên Bộ Tài chính đã và đang chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp cả trong ngắn và dài hạn. Trong trước mắt, ngành Tài chính sẽ tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước, chống thất thu, trốn thuế, đặc biệt là nguồn thu từ các hoạt động thương mại điện tử, hoạt động kinh tế phát sinh từ nền kinh tế số, nguồn thu từ tài sản, kinh doanh bất động sản. Về lâu dài, Bộ Tài chính tiếp tục nghiên cứu, mở rộng cơ sở thuế trên cơ sở rà soát tổng thể hệ thống chính sách thuế để sửa đổi, bổ sung các khoản thuế còn chưa phù hợp với thực tiễn… “Khi các gói hỗ trợ tài khoá được áp dụng sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giúp các doanh nghiệp tích lũy vốn để duy trì và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, nuôi dưỡng nguồn thu” - Bộ trưởng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh.

Nhiều đại biểu Quốc hội, chuyên gia kinh tế trả lời phỏng vấn TBTCVN đánh giá cao những nỗ lực trong suốt hơn 2 năm qua của Bộ Tài chính. Việc thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch trong Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội là tiếp nối những chính sách về miễn, giãn, giảm nhiều khoản thuế, phí kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát. Theo chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực, thực hiện gói hỗ trợ, ngân sách bị ảnh hưởng song cái được lớn hơn cả đó là các chính sách nhân văn đó đã, đang và sẽ hỗ trợ người dân và doanh nghiệp vượt qua khó khăn. Thực hiện cho được các gói hỗ trợ, sẽ không chỉ đảm bảo các mục tiêu ổn định giá cả, mà còn huy động được nguồn lực hợp lý cho ngân sách để triển khai các nhiệm vụ chính trị quan trọng của đất nước. Đây là điểm sáng, được nhân dân ủng hộ, cộng đồng quốc tế đánh giá cao trong thời gian qua.