bbq

Khoảng 5.700 tổ chức, cá nhân trên địa bàn TP. Đà Nẵng gửi giấy đề nghị gia hạn về thuế và tiền thuê đất theo Nghị định 52. Ảnh chụp trước khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát. Ảnh: NM.

Trong tổng số 5.727 người nộp thuế gửi giấy đề nghị gia hạn, có 3.572 doanh nghiệp, tổ chức với số tiền thuế đề nghị gia hạn hơn 720 tỷ đồng, số tiền thuê đất đề nghị gia hạn hơn 134 tỷ đồng và 2.155 giấy đề nghị gia hạn của hộ, cá nhân kinh doanh với số thuế đề nghị gia hạn hơn 25 tỷ đồng.

Trước đó, ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021 về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021, bám sát các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và UBND thành phố Đà Nẵng về việc triển khai Nghị định số 52/2021/NĐ-CP, Cục Thuế TP. Đà Nẵng đã chủ động ban hành văn bản triển khai thực hiện Nghị định số 52/2021/NĐ-CP.

Văn bản đã được gửi đến các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, các hội, hiệp hội doanh nhân, doanh nghiệp trên địa bàn để biết và phối hợp với cơ quan Thuế trong việc hỗ trợ người nộp thuế thực hiện Nghị định số 52/2021/NĐ-CP. Cục thuế cũng đã chỉ đạo các phòng, các chi cục thuế trực thuộc thực hiện ngay nhiều giải pháp đồng bộ.

Theo đó, cục thuế đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đối tượng, điều kiện và thủ tục được gia hạn để các doanh nghiệp, tổ chức, hộ và cá nhân kinh doanh được biết và thụ hưởng đầy đủ chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

Chủ động xây dựng các nội dung tuyên truyền thông qua các bài viết, tin, hình ảnh đăng trên các báo, đài trên địa bàn thành phố, qua trang thông tin điện tử của cục thuế và các trang mạng xã hội như zalo, facebook, youtube...

Cục thuế cũng đã chỉ đạo các phòng, các chi cục thuế gửi thư điện tử trực tiếp tới 100% người nộp thuế trên địa bàn để hỗ trợ người nộp thuế là các doanh nghiệp, tổ chức, hộ và cá nhân kinh doanh thực hiện gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo đúng quy định trong điều kiện phòng chống dịch, bệnh Covid-19./.

Hữu Trung