Cải cách, hiện đại hoá ngành thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế. Ảnh: Nhật Nam

Nhiệm vụ thu những tháng cuối năm vẫn còn rất lớn, còn tới 2.560 tỷ đồng, trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn.

Cục Thuế Đà Nẵng, với quyết tâm cao nhất, đã chỉ đạo các phòng, chi cục thuế các quận, huyện trên địa bàn tích cực chủ động tổ chức, thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp, các nhiệm vụ trọng tâm đã được đưa ra từ đầu năm.

Ngành Thuế Đà Nẵng đang tập trung hướng dẫn, phổ biến các chính sách, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu và các chính sách về thuế sửa đổi, bổ sung để các cơ quan, DN, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật thuế, tạo sự đồng thuận của người nộp thuế.

Các đơn vị thuế tăng cường rà soát, nắm chắc đối tượng, nguồn thu trên địa bàn; phối hợp chặt chẽ với cơ quan tài chính và các lực lượng chức năng trong công tác quản lý thu, chống thất thu và xử lý nợ đọng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, chống chuyển giá...

Song song đó, tập trung kiểm tra việc hoàn thuế giá trị gia tăng theo đúng quy định; kiểm tra, rà soát việc kê khai của các tổ chức, cá nhân, phát hiện ngay các trường hợp kê khai không đúng, không đủ số thuế phải nộp để có biện pháp chấn chỉnh kịp thời.

Đồng thời, các đơn vị thuế đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ NNT; tổ chức đối thoại với DN, giao lưu trực tuyến với NNT trên báo, đài, hoạt động tư vấn tận tình qua nhiều kênh tiếp nhận; tiếp tục thực hiện có hiệu quả cải cách hiện đại hoá ngành thuế; tiếp tục tuyên truyền, triển khai khai thuế điện tử tại các chi cục trên địa bàn.

Nhật Nam