đại hội chi bộ

Các đại biểu và Chi ủy Chi bộ Văn phòng Công đoàn, Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2020 - 2022. Ảnh: Đức Minh

Tại đại hội, Bí thư Chi bộ Bùi Xuân Ngọc - Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ Tài chính đã báo cáo tổng kết hoạt động của chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2022; đồng thời kiểm điểm sự điều hành của Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020.

Theo đó, trong nhiệm kỳ vừa qua, chi bộ đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện các nhiệm vụ mà Nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 đã đề ra, từ công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đến lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; cũng như công tác xây dựng và phát triển Đảng...

Đại hội đã thành công tốt đẹp và đã bầu ra Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 và đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ 25, nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

Đức Minh