Với tổng kế hoạch vốn đầu tư được giao trong năm 2022 là trên 3.234,8 tỷ đồng thì lượng vốn còn lại cần giải ngân của tỉnh Đắk Nông trong 6 tháng cuối năm còn khá lớn.

Nguyên nhân của việc giải ngân chậm của tỉnh Đắk Nông là do hiện trên toàn tỉnh còn nhiều dự án đang vướng công tác giải phóng mặt bằng, một số dự án đang vướng về vốn, cơ chế, chính sách.

Đắk Nông giải ngân vốn đầu tư công đạt 26,3%
Đắk Nông mới giải ngân vốn đầu tư công đạt 26,3%. Ảnh minh họa: H.T

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đạt tỷ lệ cao nhất khi hết năm ngân sách, UBND tỉnh Đắk Nông đang tiếp tục yêu cầu các sở, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để bàn giao mặt bằng sạch cho các dự án. Với những trường hợp chây ỳ, không chấp hành sẽ có các phương án cưỡng chế theo quy định.

Đồng thời, UBND tỉnh Đắk Nông yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư phải rà soát chặt chẽ những công trình nào tiến độ không ổn phải điều chỉnh ngay. Với những dự án không khả thi trong năm 2022, các đơn vị liên quan đề xuất UBND tỉnh dừng và chuyển vốn ngay, nhất là đối với công tác giải phóng mặt bằng.

Để góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh, Kho bạc Nhà nước Đắk Nông đang tiếp tục đẩy mạnh giao dịch trên dịch vụ công trực tuyến của kho bạc để tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư, ban quản lý dự án giao dịch và thanh toán vốn được thuận lợi, nguồn vốn đến nhanh với các dự án, công trình.

Đặc biệt, Kho bạc Nhà nước Đắk Nông đang đẩy mạnh 2 phương thức kiểm soát, thanh toán là “Thanh toán trước, kiểm soát sau” và “Kiểm soát trước, thanh toán sau” cho từng dự án, công trình. Đồng thời, đơn vị cũng đẩy mạnh công tác thu hồi vốn tạm ứng đầu tư giúp cho nguồn vốn đầu tư mang lại hiệu quả cao trong quá trình phục hồi kinh tế xã hội của địa phương sau 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.