Đề nghị bố trí quầy kiểm tra hóa đơn và quầy hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài

Bộ Tài chính đề nghị ngành giao thông bố trí quầy kiểm tra hóa đơn và quầy hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài. Ảnh minh họa (nguồn phunuonline.com.vn)

Cụ thể để triển khai, thực hiện chính sách hoàn thuế GTGT theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam, Cục Hàng hải Việt Nam phối hợp với Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh, Cục Hải quan TP.Đà Nẵng, Cục Hải quan Khánh Hòa), các Ngân hàng thương mại là đại lý hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài (Ngân hàng thương mại...) vả các cơ quan, đơn vị khác có liên quan khảo sát, bố trí quầy kiểm tra hóa đơn, hàng hóa cho cơ quan hải quan và quầy hoàn thuế cho ngân hàng thương mại (NHTM).

Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị ngành Giao thông, tại các sân bay quốc tế và cảng biển quốc tế: mỗi nơi bố trí 01 quầy kiểm tra hóa đơn, hàng hóa của cơ quan hải quan ngoài khu cách ly với vị trí thuận lợi nhất cho việc làm thủ tục, đồng thời giám sát được việc gửi, vận chuyển hàng cho hành khách. Diện tích quầy tối thiểu 20m2 và không thu phí quầy này theo chế độ quy định để cơ quan hải quan thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trên địa bàn.

Cũng tại mỗi sân bay, cảng biển quốc tế đề nghị bố trí sát ngay sau bên cạnh quầy kiểm tra hóa đơn kiêm tờ khai, hàng hóa trong khu cách ly của cơ quan hải quan 01 quầy hoàn thuế ở hướng đi của cửa ra tàu bay hoặc tàu biển cho 01 NHTM. Diện tích quầy tối thiểu 20m2. Quầy này phục vụ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, do đó đề nghị tính phí theo quy định.

Trường hợp NHTM là đại lý hoàn thuế đã có quầy thu đổi ngoại tệ tại cửa xuất cảnh, thì sắp xếp lại vị trí, diện tích của quầy thu đổi ngoại tệ đã có theo hướng bảo đảm quầy ở vị trí sát ngay sau bên cạnh quầy kiểm tra hóa đơn kiêm tờ khai, hàng hóa của cơ quan hải quan và có đủ diện tích để vừa thực hiện việc hoàn thuế vừa thu đổi ngoại tệ cho khách xuất cảnh.

Để khách xuất cảnh biết, chủ động tính toán xác định thời gian kiểm tra hóa đơn, hàng hóa và hoàn thuế, tránh muộn giờ lên tàu bay, tàu biển đề nghị trang bị tại quầy kiểm tra hóa đơn, hàng hóa và quầy hoàn thuế trong khu cách ly, mỗi quầy 01 màn hình thông báo chuyến bay/chuyến tàu, giờ bay/ giờ tàu khởi hành./.

Nguyễn Phượng