Bộ Tài chính nêu rõ, ngày 12/4/2013, Bộ Tài chính có văn bản số 4656/BTC-NSNN về việc kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh con hộ nghèo thuộc Chương trình 135 giai đoạn II; theo đó, kinh phí thực hiện chương trình này đến 31/5/2011 của tỉnh còn dư là 52,486 tỷ đồng.

Bộ Tài chính đề nghị tỉnh hoàn trả số tiền này trong quý II/2013; trong đó, hoàn trả số tạm ứng là 11,2 tỷ đồng; hoàn trả cấp bổ sung còn thừa là 41,286 tỷ đồng.

Vì vậy, Bộ Tài chính yêu cầu tỉnh thực hiện theo đúng quy định tại văn bản trên.

Đối với việc hụt thu NSĐP năm 2013, Bộ Tài chính cũng đề nghị tỉnh thực hiện theo đúng quy định tại Chỉ thị số 09/CT-TTg của Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2013 và văn bản số 11276/BTC-NSNN của Bộ Tài chính về một số giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2013./.

H.TR