Theo dự thảo, hàng hóa là linh kiện nhập khẩu để sản xuất của các dự án đầu tư sản xuất sản phẩm trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo được miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày bắt đầu sản xuất.

Bên cạnh đó, dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ cũng nêu rõ điều kiện áp dụng ưu đãi thuế nhập khẩu.

Cụ thể, hàng hóa là linh kiện nhập khẩu để sản xuất của các dự án đầu tư sản xuất sản phẩm trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo được miễn thuế nhập khẩu phải thuộc mặt hàng trong nước chưa sản xuất được; Là linh kiện để sản xuất, lắp ráp trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo được miễn thuế nhập khẩu của các dự án đầu tư các dự án đầu tư bao gồm 8 nhóm thiết bị với 49 sản phẩm./.

Đỗ Vinh