Đề xuất mở rộng tuyến cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành trước năm 2025
Một đoạn cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành. Ảnh: CTV

Trước đó, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) cho biết, đã giao nhiệm vụ cho các đơn vị nghiên cứu phương án đầu tư mở rộng tuyến cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành, đảm bảo đồng bộ với giai đoạn 1 dự án xây dựng sân bay Long Thành.

VEC là đơn vị được giao nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện phương án nghiên cứu, tích cực phối hợp với các bộ, ngành, địa phương báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định phương án đầu tư mở rộng tuyến cao tốc, phấn đấu hoàn thành đưa vào khai thác đồng bộ với giai đoạn 1 của dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành vào năm 2025.

Cùng với việc giao nhiệm vụ cho các đơn vị nghiên cứu phương án đầu tư mở rộng tuyến cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành phạm vi từ vành đai 2 TP. Hồ Chí Minh đến nút giao Long Thành, Bộ GTVT cũng đã đề nghị UBND TP. Hồ Chí Minh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, chuẩn bị đầu tư mở rộng tuyến phạm vi từ nút giao An Phú tới vành đai 2.

Đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây là một phần của đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Phạm vi từ vành đai 2 TP. Hồ Chí Minh đến nút giao đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết do VEC quản lý, khai thác.

Theo Bộ GTVT, thống kê từ khi đưa vào khai thác đến nay, lưu lượng phương tiện tham gia lưu thông trên tuyến cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây tăng trung bình khoảng 10%/năm.

Phạm vi từ nút giao An Phú (TP. Hồ Chí Minh) đến nút giao Long Thành hiện đã khai thác vượt so với năng lực thông hành của tuyến. Do đó, việc nghiên cứu phương án đầu tư mở rộng tuyến cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành là cần thiết, phù hợp với quy hoạch được duyệt.