Vắc-xin

Ảnh TL minh họa

Cũng tính đến 17h ngày 12/6/2021, đã có 283.169 tổ chức và cá nhân ủng hộ cho quỹ.

Trong số các tổ chức ủng hộ cho quỹ, đến nay có 124 tổ chức đã ủng hộ quỹ với số tiền rất cao từ 500 triệu đồng đến 500 tỷ đồng như: Công ty Golf Long Thành ủng hộ 500 tỷ đồng, Tập đoàn Vingroup 480 tỷ đồng; Tổng Công ty Viễn thông Quân đội - Viettel 450 tỷ đồng; Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam mỗi đơn vị 400 tỷ đồng…

Về cá nhân, ngoài ông Ngô Văn Vương và gia đình cháu Nguyễn Bình An ủng hộ quỹ 5 tỷ đồng, gia đình ông Nguyễn Sỹ Hồ và bà Hồ Thị Tiên Dung, ca sỹ Mỹ Lệ, chị Nguyễn Thị Minh Phương ủng hộ 500 triệu đồng, đến nay quỹ đã nhận được tiền của nhiều cá nhân ủng hộ từ 100 triệu đồng đến 300 triệu đồng.../.

Vân Hà