điện máy

Hoạt động kinh doanh tại một cửa hàng điện máy ở TP. Điện Biên Phủ ảm đạm do ảnh hưởng dịch bệnh. Ảnh: TL.

Một số khoản thu tăng đột biến dù dịch bệnh tái bùng phát

Do dịch bệnh Covid-19 đã bùng phát trở lại tại Điện Biên ngay trong những tháng đầu năm, nên đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất của doanh nghiệp, người nộp thuế trên địa bàn.

Ông Nguyễn Quang Việt - Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Điện Biên cho biết, do ảnh hưởng của dịch bệnh, nên nhiều doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân kinh doanh phải ngừng, nghỉ kinh doanh, hoặc hoạt động cầm chừng, doanh thu đạt thấp, nên số thuế kê khai phát sinh phải nộp theo tháng, quý giảm so cùng kỳ các năm trước.

Một số doanh nghiệp có số nộp ngân sách nhà nước giảm khá lớn so với cùng kỳ năm 2020, nhiều doanh nghiệp khó khăn về tài chính, nên chưa nộp hết các khoản nợ thuế, tiền chậm nộp phát sinh... Điều này cũng đã ảnh hưởng đến tiến độ thu ngân sách của cơ quan thuế.

Đảm bảo 100% hộ kinh doanh được quản lý thuế

Thu từ ngoài quốc doanh đạt thấp hơn so với tiến độ dự toán, do đó lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Điện Biên cho biết đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt quản lý thuế đối với khối doanh nghiệp, hộ kinh doanh, đảm bảo 100% hộ kinh doanh được quản lý thuế và được cấp mã số thuế.

Tăng cường việc rà soát doanh thu, mức thuế khoán của hộ kinh doanh đảm bảo phù hợp với quy mô, điều kiện kinh doanh theo hướng dẫn tại Thông tư số 40/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Cũng theo lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Điện Biên, do ảnh hưởng của dịch bệnh, nên việc triển khai chính sách gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất; chính sách miễn, không thu đối với vùng đặc biệt khó khăn… đã làm giảm khoản thu từ thuế, phí so với kế hoạch ban đầu. “Số thuế, phí giảm do chính sách mới ban hành khoảng gần 40 tỷ đồng so với kế hoạch từ đầu năm” - ông Việt cho biết.

Tuy nhiên, lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Điện Biên cũng cho biết, có một số khoản thu phát sinh tăng cao hơn so với cùng kỳ như: Thuế tài nguyên nước thủy điện tăng 28 tỷ đồng, thuế bảo vệ môi trường tăng 6,6 tỷ đồng; một số khoản thu khác như: thu từ xổ số kiến thiết, thu khác ngân sách, thu theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, thu cấp quyền khai thác tài nguyên nước… đều tăng, đã đóng góp vào kết quả thu của cục thuế.

Với sự nỗ lực của cả cơ quan thuế và người nộp thuế trên địa bàn, thu ngân sách do cục thuế thực hiện đã đạt tiến độ dự toán. Báo cáo cho thấy, đến hết tháng 6/2021, thu ngân sách do cục thuế thục hiện đạt 571,5 tỷ đồng, bằng 50,7% dự toán trung ương giao, bằng 44,6% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 105,8% so với cùng kỳ.

Trong đó, thu tiền sử dụng đất đạt 73,4 tỷ đồng, bằng 45,9% dự toán trung ương, bằng 24,6% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 91,4% so với cùng kỳ; thu từ thuế, phí, thu khác đạt 498,1 tỷ đồng, bằng 51,4% dự toán trung ương, bằng 50,8% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 108,3% so với cùng kỳ.

Phấn đấu thu vượt dự toán được giao

Năm 2021, Cục Thuế tỉnh Điện Biên được trung ương giao dự toán thu 1.128,4 tỷ đồng, trong đó thu thuế, phí, thu khác là 981,4 tỷ đồng; thu tiền sử dụng đất là 299 tỷ đồng. Trong bối cảnh dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, để hoàn thành dự toán được giao là hết sức khó khăn.

Tuy nhiên, lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Điện Biên cho biết, toàn cục thuế sẽ phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước được HĐND tỉnh giao năm 2021, đạt 1.300 tỷ đồng, bằng 115,2% dự toán trung ương giao, bằng 101,5% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 107,1% so với cùng kỳ năm 2020.

“Chúng tôi sẽ tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp đã đề ra, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước và các chỉ tiêu công tác thuế năm 2021 được Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và HĐND tỉnh giao. Phấn đấu 6 tháng cuối năm 2021 thu tối thiểu đạt 729 tỷ đồng” - ông Việt cho biết.

Để đạt mục tiêu trên, lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Điện Biên cho biết, từ nay đến cuối năm cục thuế sẽ thực hiện phân tích, đánh giá và kiểm soát chặt chẽ các nguồn thu, nhất là đối với các khoản thu từ tài nguyên khoáng sản, cấp quyền khai thác khoáng sản, cấp quyền khai thác tài nguyên nước, tiền thuê đất.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, rà soát nâng cao hiệu quả công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, hạn chế thấp nhất nợ mới phát sinh; tiếp tục triển khai thực hiện xử lý nợ thuế theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 và Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14; phấn đấu giảm nợ thuế tại thời điểm 31/12/2021 xuống dưới 5% tổng thu ngân sách nhà nước.

“Trên cơ sở dự toán thu ngân sách 6 tháng cuối năm 2021, chúng tôi đã giao dự toán thu cho các phòng, các chi cục thuế và yêu cầu các đơn vị chủ động xây dựng phương án thu ngân sách nhà nước theo từng tháng, quý, chi tiết đến từng khu vực, khoản thu, sắc thuế, từng đối tượng thu. Giao nhiệm vụ và gắn trách nhiệm đối với từng lãnh đạo, công chức, nhất là người đứng đầu các đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách, thu nợ đọng thuế” - ông Việt nói.

Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Điện Biên cho biết, để hoàn thành nhiệm vụ được giao, tại hội nghị sơ kết mới đây, cục thuế đã phát động phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách và các nhiệm vụ khác được giao năm 2021.

Đi đôi với đó, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thi hành công vụ của đội ngũ cán bộ công chức. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc việc phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và chính quyền địa phương./.

Nhật Minh