Thông tin vừa được công bố từ Khảo sát lương năm 2017 do công ty tư vấn nhân sự Mercer (Mỹ) cùng đại diện tại Việt Nam là Talentnet thực hiện.

Khảo sát được thực hiện đối với 592 công ty trong 16 ngành nghề từ Công nghệ, Hàng tiêu dùng, Dược phẩm, Hóa phẩm…cùng thông tin được thu thập từ 289.236 nhân viên trên khắp Việt Nam. Kết quả khảo sát lương Talentnet và Mercer được xem là báo cáo lương, thưởng lớn nhất và chi tiết nhất Việt Nam trong hơn 10 năm qua.

Theo kết quả khảo sát của Talentnet và Mercer, các ngành như Công nghệ, Dược và Hóa chất là 3 ngành có tỷ lệ tăng lương cao nhất, ở vào mức từ 9% - 10%. Trong khi các ngành nghề về Giáo dục, Tài chính và Dầu khí có mức lương tăng thấp, lần lượt là 7,0%, 5,7% và 4,6%.

Theo những dự đoán khả quan về sự phát triển kinh doanh vào năm 2017 - 2018, các công ty có kế hoạch tăng mức thưởng cao hơn so với năm ngoái. Cụ thể, các ngành trong lĩnh vực Nông nghiệp, Ngân hàng và Tài chính có mức tăng nhẹ so với các ngành khác, trong đó ngành Nông nghiệp có mức tăng khoảng 22,1%, ngành Ngân hàng và Tài chính với mức tăng khoảng 20,7%.

luong
Nguồn: Khảo sát lương, thưởng theo TRS theo phương pháp Mercer 2017

Trong khi đó, 3 ngành có tỷ lệ thưởng thấp nhất là Bán lẻ, ngành Kho vận, Giáo dục với tỷ lệ lần lượt là 14,8%, 12,5%, 9,6%. Các công ty lớn tại Việt Nam tiếp tục có mức thưởng cao hơn so với công ty nước ngoài.

Cũng trong năm 2017, trong nhóm các công ty nước ngoài thì 3 ngành nghề có tỷ lệ nhân viên nghỉ việc cao nhất là Bán lẻ (32,2%), Bất động sản (18,8%), Hàng tiêu dùng (17,3%). Các ngành có tỷ lệ nghỉ việc thấp lần lượt là Thương mại (11,9%), Hóa chất (9,9%) và Dầu khí (5,3%).

Năm 2017, mức lương trung bình của các công ty trong nước thấp hơn 29% so với các công ty đa quốc gia. Tỷ lệ chênh lệch về mức lương cơ bản hàng năm cho các vị trí khác nhau giữa các công ty đa quốc gia và doanh nghiệp trong nước là 15% đối với vị trí nhân viên, 30% cho chuyên viên và 41 cho vị trí quản lý.

Mức chênh lệch lương có xu hướng tăng ở cấp quản lý với 41%, lí do là các công ty đa quốc gia thường trả lương cao hơn cho vị trí quản lý cấp cao nhằm tương thích với mức độ đóng góp và phạm vi công việc. Mặt khác, các công ty trong nước có xu hướng linh hoạt trong việc chi thưởng để tăng cường khả năng thu hút ứng viên tài năng so với các công ty nước ngoài./.

Mai Đan