Lienvietpostbank

Đây là hợp đồng tư vấn đầu tiên của La Poste Group tại thị trường Việt Nam. Ảnh: LPB

Lễ ký biên bản ghi nhớ và hợp đồng tư vấn kỹ thuật và chuyển giao công nghệ giữa Tập đoàn Bưu chính Pháp (La Poste Group) với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) và Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) vừa diễn ra tại Hà Nội.

Theo đó, La Poste Group sẽ tư vấn cho LienVietPostBank và Vietnam Post ba vấn đề chính, bao gồm: hợp nhất mô hình quản trị hiệu quả giữa LienVietPostBank và Vietnam Post; thiết kế các sản phẩm bán lẻ của ngân hàng bưu điện và quá trình đưa sản phẩm mới ra thị trường; và xây dựng mô hình phòng giao dịch bưu điện kiểu mẫu và kế hoạch triển khai phòng giao dịch kiểu mẫu trong 5 năm.

La Poste Group sẽ cử các chuyên gia có kinh nghiệm phối hợp chặt chẽ với đội dự án do LienVietPostBank thành lập thực hiện dự án theo từng giai đoạn đã thống nhất. Bên cạnh đó, La Poste Group cũng sẽ thực hiện việc chuyển giao công nghệ cho LienVietPostBank và Vietnam Post thông qua các chương trình tập huấn và đào tạo nhân sự tại Pháp.

Đối với La Poste Group, đây là hợp đồng tư vấn đầu tiên của tập đoàn này tại thị trường Việt Nam và vào đúng thời điểm hai nước Việt Nam và Pháp vừa kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Phía La Poste Group cũng tin rằng hợp đồng tư vấn này sẽ mang đến cho Việt Nam một mô hình ngân hàng – bưu điện kiểu mẫu có tên LienVietPostBank theo tiêu chuẩn quốc tế trong một tương lai gần./.

Hoàng Lâm