cntt

Cơ quan tài chính địa phương đã phát huy được dịch vụ công trực tuyến. Ảnh: S.T

Hiệu quả trong cải cách thuế, hải quan

Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Tài chính về tăng cường cải cách thủ tục hành chính thuế, ngành Thuế các cấp từ trung ương đến địa phương đã và đang triển khai nhiều giải pháp cụ thể để hiện thực hóa mục tiêu tạo thêm thuận lợi cho người nộp thuế, giảm số giờ làm thủ tục về thuế trong năm.

Ngành Thuế đã áp dụng hình thức người nộp thuế (NNT) khai và gửi hồ sơ qua mạng internet đối với việc đăng ký thuế thu nhập cá nhân của người lao động thông qua cơ quan chi trả. Kết quả đến 31/12/2014, ngành Thuế đã cấp được hơn 17 triệu mã số thuếthu nhập cá nhân.

Về khai thuế điện tử, Tổng cục Thuế bắt đầu triển khai dịch vụ khai thuế điện tử từ năm 2009. Đến ngày 1/4/2015, số doanh nghiệp sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử chiếm 97,62% số doanh nghiệp đang hoạt động. Dịch vụ nộp thuế điện tử và phối hợp thu thuế qua ngân hàng thương mại được Tổng cục Thuế triển khai từ tháng 2/2014. Đến ngày 2/6/2015 đã có hơn 105.000 doanh nghiệp ở 63 tỉnh, thành trên cả nước tham gia. Cơ quan thuế phấn đấu đến hết tháng 9/2015 sẽ có tối thiểu 90% số doanh nghiệp tham gia nộp thuế điện tử.

Thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg, Tổng cục Hải quan đã triển khai cải cách thủ tục hành chính một cách quyết liệt.Theo đó, Tổng cục Hải quan đã triển khai áp dụng hệ thống thông quan điện tử (VNACCS/VCIS). Đến nay, VNACCS/VCIS đã được triển khai tại tất cả các đơn vị hải quan trong toàn quốc, đảm bảo chất lượng,...Hiện có khoảng 55.000 doanh nghiệp xuất nhập khẩu tham gia VNACCS/VCIS.

Hải quan điện tử đã trở thành phương thức chủ yếu để tiến hành thủ tục hải quan. Việc thực hiện cổng thanh toán điện tử được triển khai tại 34/34 cục hải quan, thông qua 22 ngân hàng thương mại có ký thỏa thuận phối hợp thu với tần suất tức thời (online) và từ kho bạc, với tần suất tối thiểu 15 phút/lần. Cổng thanh toán tự động hạch toán kế toán, thanh toán nợ, thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu với số thu chiếm khoảng 63% số thu của Tổng cục Hải quan.

Việc tiếp nhận điện tử bản lược khai hàng hóa và các chứng từ có liên quan cho phương tiện vận tải biển xuất cảnh, nhập cảnh (E-manifest) đã được triển khai tại 9/9 cục hải quan có cảng biển, 43 hãng tàu (chiếm 7,03%), 434 đại lý hãng tàu (chiếm 82%), với sự tham gia của 1.671 công ty giao nhận, tiếp nhận 36.961 hồ sơ điện tử được thực hiện trên hệ thống E-manifest. Đến nay, về cơ bản đã triển khai trên toàn bộ các cảng biển lớn, lưu lượng hàng hóa đạt trên 95%.

CNTT “thâm nhập” nhiều lĩnh vực quản lý tài chính

Để thiết lập hệ thống thông tin ngân sách thống nhất, bên cạnh việc ứng dụng CNTT phục vụ nghiệp vụ quản lý ngân sách tại các đơn vị trong ngành Tài chính, Bộ Tài chính đã đẩy mạnh triển khai, tích hợp các phần mềm ứng dụng cho các bộ, cơ quan Trung ương, sở ban ngành và các đơn vị sử dụng ngân sách trong và ngoài ngành Tài chính.

Trong lĩnh vực quản lý đầu tư, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đang thực hiện dự án “Xây dựng chương trình kiểm soát thanh toán vốn đầu tư trên mạng diện rộng của ngành Tài chính” phục vụ công tác quản lý, kiểm soát thanh toán vốn đầu tư cho cơ quan tài chính và cơ quan kho bạc.

Bộ Tài chính đã triển khai phần mềm Quản lý đăng ký tài sản nhà nước phục vụ cho công tác quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, các dự án sử dụng vốn nhà nước, để đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ quy định theo Thông tư số 09/2012/TT-BTC, đồng thời cải tiến tốc độ khi dữ liệu tài sản phát sinh nhiều. Hiện nay, phần mềm Quản lý giá cả thị trường hàng hóa, dịch vụ được xây dựng và triển khai tại 63 sở tài chính địa phương, nhằm thu thập xử lý thông tin về giá cả thị trường hàng hoá dịch vụ.

Cục Tin học và Thống kê tài chính đã phối hợp với các đối tác xây dựng phần mềm Tổng hợp báo cáo thanh tra được xây dựng và triển khai cho Thanh tra Bộ Tài chính, các tổng cục thuộc Bộ và các sở tài chính, nhằm hỗ trợ công tác quản lý đối tượng thanh tra, quản lý kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính toàn ngành, lập, tổng hợp các báo cáo thanh tra theo quy chế hoạt động...

Việc triển khai mở rộng Hệ thống trao đổi thông tin thu nộp thuế giữa cơ quan thuế - kho bạc nhà nước - hải quan - tài chính đang được vận hành hàng ngày, không những mang lại hiệu quả cho công tác quản lý thu NSNN của ngành Tài chính mà còn mang lại hiệu quả cho toàn xã hội.

Hiện nay hệ thống đã được triển khai cho các ngành Thuế, Kho bạc, Hải quan, Tài chính trên toàn quốc, với tổng số đơn vị là 2.560; hoạt động truyền nhận, trao đổi dữ liệu hiện nay giữa các hệ thống được thực hiện 24/24 giờ. Tổng số chứng từ/biên lai thu trên ứng dụng thu nộp thuế trực tiếp tại KBNN đạt lưu lượng 16 triệu/năm. Số lượng chứng từ điện tử được luân chuyển và trao đổi thông tin giữa các ngành đạt gần 14 triệu/năm...

Từ năm 2005 đến nay, Bộ Tài chính là đơn vị luôn nằm trong số những bộ, ngành xếp thứ hạng cao về đánh giá mức độ sẵn sàng trong việc đáp ứng và triển khai ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp (ICT Index ). Năm 2012, chỉ số ICT Index của Bộ Tài chính xếp hạng 2. Đặc biệt, từ năm 2013 đến 2015, Bộ Tài chính đã vượt qua các bộ, ngành khác về chỉ số ICT Index liên tiếp đạt vị trí thứ nhất trong khối các bộ, ngành.

Đức Minh