Đơn giản hóa thủ tục bồi thường, tăng quyền lợi cho chủ xe cơ giới
Chủ xe cơ giới có thể cung cấp bằng chứng chứng minh về việc sửa chữa, thay mới tài sản bị thiệt hại. Ảnh: TL

Tăng quyền lợi cho chủ xe cơ giới

Nghị định 67/2023/NĐ-CP bao gồm 6 Chương, 78 điều, trong đó chương II đã quy định cụ thể về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự (TNDS) của chủ xe cơ giới. Các quy định mới trong Nghị định 67/2023/NĐ-CP (Nghị định 67) đã tiếp tục hoàn thiện các nội dung chính sách, đơn giản hóa các trình tự, thủ tục, giấy tờ trong tổ chức, triển khai thực hiện bảo hiểm bắt buộc TNDS chủ xe cơ giới, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm.

Thông tin từ Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm cho biết, bên cạnh việc đồng bộ với Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 và kế thừa quy định tại Nghị định 03/2021/NĐ-CP (Nghị định 03), Nghị định 67 đã tiếp tục sửa đổi, bổ sung các quy định trong đó tập trung vào các nhóm giải pháp để tăng quyền lợi cho chủ xe cơ giới, tiếp tục đơn giản hóa hồ sơ bồi thường và tăng trách nhiệm của các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH).

Theo đó, để tăng quyền lợi cho chủ xe cơ giới, Nghị định 67 đã bổ sung quy định tỷ lệ giảm phí 15% đối với các xe có lịch sử bồi thường thấp hoặc lịch sử gây tai nạn của chủ xe để tạo chủ động của DNBH và bên mua bảo hiểm trong việc đánh giá rủi ro (trước đây không có quy định về giảm phí).

Cùng với đó, bên cạnh việc tăng tỷ lệ chi cho hỗ trợ nhân đạo, các quy định tại Nghị định mới đã thu hẹp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm theo hướng chỉ loại trừ trách nhiệm bảo hiểm trong trường hợp lái xe điều khiển xe cơ giới mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức trị số bình thường theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Trước đó, theo quy định tại Nghị định 03, lái xe điều khiển xe cơ giới mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn gây tai nạn sẽ không được bồi thường bảo hiểm.

Cũng theo cơ quan quản lý, kế thừa quy định về hồ sơ bồi thường bảo hiểm tại Nghị định 03, Nghị định mới cắt giảm 2/5 chứng từ, tài liệu chứng minh thiệt hại về sức khỏe, tính mạng. Theo đó, chỉ thu thập tài liệu của cơ quan công an có thẩm quyền trong trường hợp tử vong hoặc cần phải xác minh lỗi hoàn toàn của người thứ ba, đồng thời quy định rõ thời hạn cơ quan có thẩm quyền phải cung cấp tài liệu cho DNBH.

Mặt khác, DNBH phải lập biên bản giám định xác định nguyên nhân và mức độ tổn thất được thống nhất giữa doanh nghiệp và chủ xe, người lái xe quy định nhằm đẩy nhanh tốc độ giải quyết bồi thường bảo hiểm.

Ngoài ra, để đơn giản hóa hồ sơ bồi thường, Nghị định 67 còn bổ sung quy định chủ xe cơ giới có thể cung cấp bản ảnh chụp đối với tài liệu liên quan đến xe, lái xe. Đồng thời, bổ sung quy định chủ xe cơ giới có thể cung cấp bằng chứng chứng minh về việc sửa chữa, thay mới tài sản bị thiệt hại trong trường hợp không có hóa đơn, chứng từ.

Nghị định mới cũng bổ sung thêm nhiều quy định để tăng trách nhiệm của DNBH. Cụ thể, Nghị định bổ sung quy định DNBH phải thực hiện ghi âm các cuộc gọi đến đường dây nóng để bảo đảm quyền lợi của bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm; đồng thời, các DNBH phải tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giải quyết bồi thường bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới đối với mô tô, xe gắn máy.

Tăng chi hỗ trợ nhân đạo và tuyên truyền, giáo dục

Một trong những điểm mới quan trọng của Nghị định 67 là đã mở rộng nội dung liên quan đến chi hỗ trợ nhân đạo và chi tổ chức tuyên truyền, nhằm phát huy hơn nữa ý nghĩa nhân văn và vai trò an sinh xã hội của chính sách bảo hiểm bắt buộc TNDS chủ xe cơ giới.

Theo đó, Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới dùng để chi hỗ trợ nhân đạo trong các trường hợp không xác định được xe gây tai nạn, xe không tham gia bảo hiểm, không thuộc phạm vi bảo hiểm và các trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định 67 (trừ hành động cố ý gây thiệt hại của người bị thiệt hại).

Nghị định mới cũng điều chỉnh tăng tỷ lệ chi hỗ trợ nhân đạo lên không vượt quá 30% (từ mức 25%) và giảm tỷ lệ chi cho công tác đề phòng, hạn chế tổn thất xuống còn không vượt quá 15% (từ mức 20%) trên tổng số tiền đóng vào Quỹ hàng năm và số tiền dư Quỹ các năm trước (nếu có).

Theo đại diện cơ quan quản lý, nội dung sửa đổi này nhằm tăng cường hơn nữa chi hỗ trợ nhân đạo, trong khi vẫn bảo đảm nội dung chi này cùng với chi tuyên truyền, giáo dục và chi cho công tác đề phòng, hạn chế tổn thất là 3 nội dung có nguồn kinh phí lớn nhất của Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới..

Ghi âm các cuộc gọi đến đường dây nóng

Theo quy định tại Nghị định 67/2023/NĐ-CP, trong triển khai hoạt động của đường dây nóng 24/7 phục vụ việc tiếp nhận thông tin tai nạn, hướng dẫn, giải đáp các vấn đề về bảo hiểm bắt buộc, doanh nghiệp bảo hiểm phải thực hiện ghi âm các cuộc gọi đến để bảo đảm quyền lợi của bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm.