Thông báo nêu rõ, hợp tác xã (HTX) được hưởng chính sách ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo quy định của Luật Thuế TNDN. Theo đó Luật Thuế TNDN quy định ưu đãi ở mức cao với HTX, đặc biệt là HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp.

Đồng Nai: Hướng dẫn chính sách ưu đãi thuế đối với hợp tác xã
Thực hiện thủ tục kê khai nộp thuế tại Cục Thuế Đồng Nai. Ảnh: Đỗ Doãn

Cụ thế là được miễn thuế TNDN đối với các khoản thu nhập từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, chế biến nông sản, thủy sản, sản xuất muối của hợp tác xã; thu nhập của HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

Thu nhập từ hoạt động đánh bắt hải sản, từ việc thực hiện dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ nông nghiệp, từ phần thu nhập hình thành tài sản không chia của hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã.

Thuế suất ưu đãi áp dụng là 10% (trong khi thuế suất phổ thông là 20%) trong suốt thời gian hoạt động đối với thu nhập của HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp không thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Đồng Nai: Hướng dẫn chính sách ưu đãi thuế đối với hợp tác xã
Tiếp nhận hồ sơ khai thuế điện tử tại Cục Thuế Đồng Nai. Ảnh: Đỗ Doãn

Ngoài ra, giống như các đối tượng nộp thuế TNDN khác, trường hợp HTX thực hiện dự án đầu tư mới, dự án đầu tư mở rộng nếu đáp ứng điều kiện về lĩnh vực, địa bàn được ưu đãi theo quy định của Luật Thuế TNDN thì được ưu đãi về áp dụng mức thuế suất thấp (10%, 15% và 17%) và thời gian miễn thuế, giảm thuế tương ứng theo quy định của Luật Thuế TNDN.

Ngoài thuế TNDN, HTX còn được ưu đãi thuế trong sử dụng đất nông nghiệp, tiền thuê đất, thuê mặt nước, đặc biệt là hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm, ngư, diêm nghiệp cùng với các địa bàn được ưu đãi thuế.

Ông Nguyễn Văn Việt - Phó Cục trưởng Cục Thuế Đồng Nai cho biết, pháp luật hiện hành đã đơn giản hóa thủ tục, hồ sơ miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước. Theo đó, các thủ tục đề nghị hưởng chính sách ưu đãi về thuế được thực hiện theo nguyên tắc tự kê khai, tự nộp theo quy định, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác xã được hưởng các chính sách ưu đãi về đất đai của Nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển mô hình hợp tác xã.

Số liệu thống kê đến cuối năm 2023 cho thấy, Đồng Nai có 207 hợp tác xã và một liên hiệp hợp tác xã lĩnh vực dịch vụ nông nghiệp. Với diện tích đất sản xuất nông nghiệp khoảng 270 nghìn ha, thời gian qua, Đồng Nai đã có bước phát triển tích cực trong thực hiện các chương trình nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, chế biến nông sản, xây dựng chuỗi liên kết; các mặt hàng nông sản được tiêu thụ tốt hơn, nâng cao giá trị cho nông sản chủ lực của tỉnh.