Đồng Nai: Lao động mất việc làm dịp tết được hỗ trợ 1,5 triệu đồng
Người lao động mất việc làm dịp tết được hỗ trợ 1,5 triệu đồng. Ảnh: minh họa

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai cho biết, do ảnh hưởng của tình hình thế giới, nguồn cung nguyên vật liệu, xuất khẩu hàng hóa bị hạn chế ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất, kinh doanh đơn hàng của các doanh nghiệp trong tỉnh.

Khảo sát nhanh tại 284 doanh nghiệp trên địa bàn từ tháng 6 đến hết tháng 12/2022, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có tới 227/284 doanh nghiệp bị ảnh hưởng, trong đó 80% doanh nghiệp giảm đơn hàng, doanh thu giảm, giảm quy mô sản xuất.

Toàn tỉnh có135 doanh nghiệp thiếu nguồn vốn và 114 doanh nghiệp thiếu hụt nguồn nguyên vật liệu nhập khẩu, 110 doanh nghiệp có hàng hóa sản xuất ra không xuất khẩu được…

Cũng qua khảo sát của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai, việc doanh nghiệp gặp khó khăn dẫn đến có khoảng 40.000 người lao động phải nghỉ việc, thiếu việc làm. Ngoài ra, để giữ chân người lao động, các doanh nghiệp phải thỏa thuận bố trí ngày nghỉ hàng năm cho hơn 150.000 lao động; giảm giờ làm đối với gần 48.000 lao động; trả lương ngừng việc cho gần 9.000 lao động và thỏa thuận tạm hoãn hợp đồng với 5.000 lao động.

Để hỗ trợ, giải quyết một phần khó khăn trước mắt cho người lao động, UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành quyết định về việc chăm lo, hỗ trợ người lao động bị mất việc, tạm hoãn hợp đồng lao động trong dịp Tết Nguyên đán năm 2023.

Theo đó, nhóm các đối tượng được hưởng hỗ trợ gồm người lao động đang làm việc tại những doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, có tham gia bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội Đồng Nai nhưng bị chấm dứt hợp đồng lao động, hoặc tạm hoãn hợp đồng lao động từ 30 ngày trở lên. Người lao động được hỗ trợ 1 lần với mức 1,5 triệu đồng/người, thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến ngày 25/5/2023.

Nguồn kinh phí hỗ trợ được lấy từ kinh phí dự phòng ngân sách cấp tỉnh năm 2023. Quyết định có hiệu lực thi hành từ tháng 1/2023 đến ngày 30/6/2023./.