Đưa vào tiêu chí thi đua

Liên quan đến công tác quản lý hóa đơn điện tử hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn Đồng Nai, ghi nhận của phóng viên TBTCVN cho thấy, thời gian qua, Cục Thuế Đồng Nai đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đẩy mạnh triển khai thực hiện, tăng cường các giải pháp đôn đốc việc phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng. Kết quả là đến đầu tháng 4/2024, 100% các cửa hàng, doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ xăng dầu đã đăng ký thực hiện hóa đơn điện tử theo từng lần bán.

Đồng Nai: Tăng hiệu quả quản lý hóa đơn điện tử hoạt động kinh doanh xăng dầu
Một cây xăng ở Đồng Nai sẵn sàng xuất hóa đơn điện tử từng lần bán cho người tiêu dùng. Ảnh: Đỗ Doãn

Tuy nhiên, qua kiểm tra và theo báo cáo của các đơn vị, số cửa hàng đã thực hiện việc lập hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng đạt tỷ lệ thấp (201/349 của hàng). Từ thực tế này, Cục Thuế Đồng Nai đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc cần khẩn trương tiếp tục làm việc cụ thể với từng doanh nghiệp, các cửa hàng xăng dầu, các nhà cung cấp giải pháp xác định cụ thể mức độ, khả năng đáp ứng việc triển khai hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng, thực hiện nghiêm việc lập hóa đơn và kết nối dữ liệu với cơ quan thuế theo đúng quy định.

Cục Thuế Đồng Nai đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, giám sát các cửa hàng kinh doanh, bán lẻ xăng dầu thực hiện theo đúng quy định tại Luật Quản lý thuế và Nghị định số 123/2020/NĐ-CP; cũng như xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm nếu không thực hiện hoặc cố tình không thực hiện việc lập hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng, kể cả việc yêu cầu tạm dừng hoạt động kinh doanh và thu hồi giấy phép, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu theo chỉ đạo của Chính phủ theo Nghị quyết số 28/NQ-CP.

‘‘Trong quá trình thực hiện, cần rà soát và nắm bắt các nguyên nhân đưa đến việc chưa thực hiện việc lập hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng, báo cáo ngay những vướng mắc để có thể xử lý kịp thời và hướng dẫn người nộp thuế thực hiện. Kết quả triển khai thực hiện việc phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng tại các cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu là tiêu chí đánh giá xem xét xếp loại thi đua năm 2024’’ - văn bản chỉ đạo của Cục Thuế Đồng Nai nêu rõ.

Phối hợp kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu

Cũng trong tháng 4/2024, từ ý kiến đề xuất của Cục Thuế Đồng Nai, UBND tỉnh đã chỉ đạo Cục Quản lý thị trường - Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo (BCĐ) chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Đồng Nai (389/ĐP Đồng Nai) chủ trì, phối hợp các Thành viên BCĐ 389/ĐP tỉnh, cùng các sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu Chủ tịch UBND bổ sung nội dung quản lý hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng đối với kinh doanh bán lẻ xăng dầu vào nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh;

Đồng thời nghiên cứu, thành lập Tổ công tác liên ngành, kiểm tra giám sát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm, không thực hiện hoặc cố tình không thực hiện việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng tại các cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu trên địa bàn và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện ngay trong tháng 4/2024.

Đồng Nai: Tăng hiệu quả quản lý hóa đơn điện tử hoạt động kinh doanh xăng dầu
Giao dịch tại Cục Thuế Đồng Nai. Ảnh: Đỗ Doãn

Như vậy, việc bổ sung nội dung quản lý việc lập hóa đơn điện tử từng lần bán hàng đối với kinh doanh bán lẻ xăng dầu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1123/CĐ-TTg ngày 18/11/2023; số 1284/CĐ-TTg ngày 1/12/2023; số 09/CĐ-TTg ngày 24/01/2024 vào hoạt động của BCĐ 389/ĐP tỉnh sẽ giúp việc thực hiện quy định này trở nên triệt để hơn.

Theo Cục Thuế Đồng Nai, công tác phối hợp giữa các cấp ngành tại địa phương với cơ quan thuế trong việc quản lý sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu chưa được chặt chẽ và thường xuyên. Đây chính là lý do Cục Thuế Đồng Nai kiến nghị UBND tỉnh bổ sung nội dung quản lý hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng đối với kinh doanh bán lẻ xăng dầu vào nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại tỉnh Đồng Nai.

Kết quả kiểm tra thực tế việc lập hóa đơn điện tử của doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn Đồng Nai hồi giữa tháng 3/2024 cho thấy, số doanh nghiệp, cửa hàng bán lẻ xăng dầu thực hiện quy định này mới chỉ đạt 92/339 doanh nghiệp, tương đương tỷ lệ 27,1%, cho dù cơ quan thuế đã tập huấn hướng dẫn và ban hành nhiều công văn triển khai.