Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện công tác tháng 4/2023 của Cục Thuế Đồng Nai cho thấy, đơn vị đã tổ chức thanh tra tại 29 doanh nghiệp (DN) và kiểm tra tại 353 DN, với tổng số thuế tăng thu qua thanh tra kiểm tra DN là 380 tỷ đồng, truy hoàn 3 tỷ đồng, giảm lỗ 881 tỷ đồng; hiện đã thu nộp ngân sách nhà nước (NSNN) được 127,3 tỷ đồng.

Giao dịch tại Cục Thuế Đồng Nai. Ảnh Đỗ Doãn
Giao dịch tại Cục Thuế Đồng Nai. Ảnh: Đỗ Doãn

Bên cạnh hoạt động kiểm tra DN, cơ quan thuế Đồng Nai cũng cho rà soát, kiểm tra được 292 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế, với số thuế tăng thu cho NSNN 460 triệu đồng, giảm lỗ 480 triệu đồng, giảm khấu trừ 850 triệu đồng. Trong số hồ sơ này, Cục Thuế Đồng Nai chỉ chấp nhận 246 hồ sơ, còn lại yêu cầu giải trình điều chỉnh 43 hồ sơ và chuyển kiểm tra tại DN 3 hồ sơ.

Theo lãnh đạo Cục Thuế Đồng Nai, đơn vị hiện đang tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế thực hiện giám sát và theo dõi các hành vi, thủ đoạn gian lận trong hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) để kịp thời phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý theo pháp luật; tổ chức thanh tra hoàn thuế GTGT đối với các DN có số hoàn thuế lớn, các DN có dấu hiệu sử dụng hóa đơn bất hợp pháp...

Bên cạnh đó là tập trung phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh triển khai các biện pháp chống thất thu thuế, chủ động khai thác kịp thời nguồn thu vãng lai vào NSNN; tăng cường kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế để kịp thời yêu cầu người nộp thuế kê khai bổ sung các hồ sơ khai sai, khai thiếu, nhằm hạn chế tối đa việc chiếm dụng thuế, gây thất thu cho NSNN.

Cục Thuế Đồng Nai hiện đang tiếp tục tăng cường phối hợp với các cơ quan, ban ngành và nội bộ ngành Thuế để thực hiện một số giải pháp quản lý, khai thác nguồn thu về kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh qua mạng, kinh doanh trên nền tảng số, các khoản thu từ đất, các khoản thu về thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân từ các hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng vốn của DN, cá nhân.