anh moi

Tập kết, trung chuyển hàng hóa tại cảng Đồng Nai. Ảnh: Gia Cư

Cụ thể, tổng thu ngân sách từ xuất nhập khẩu tính từ đầu năm đến ngày 15/5 thực hiện được 7.689 tỷ đồng, đạt 52,1% chỉ tiêu kế hoạch giao (tăng thu gần 2.000 tỷ đồng). Kết quả trên cũng thể hiện mức tăng 33% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, số thu tại địa bàn tỉnh Đồng Nai là chủ yếu đạt 7.126 tỷ đồng (do đặc thù có nhiều các khu công nghiệp, doanh nghiệp, sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu với lượng hàng hóa lớn), tại địa bàn tỉnh Bình Thuận số thu đạt 563 tỷ đồng. Cả hai địa bàn trên đều ghi nhận có số thu tăng so với chỉ tiêu và so với cùng kỳ năm 2020.

Đại diện ban lãnh đạo Cục Hải quan Đồng Nai nhận định, nguyên nhân tăng nguồn thu ngân sách từ đầu năm đến nay cơ bản vẫn là do dịch bệnh được khống chế, thị trường ổn định.

Nếu tình hình thuận lợi thì số thu ngân sách ước thực hiện trong quý II/2021 có thể đạt mức 5.100 tỷ đồng và lũy kế 6 tháng đầu năm 2021 đạt khoảng 9.940 tỷ đồng, tương ứng 67,3% chỉ tiêu kế hoạch giao năm và 64,5% chỉ tiêu phấn đấu năm 2021./.


Gia Cư