Liên quan đến hoạt động kiểm tra doanh nghiệp (DN) chấp hành nghĩa vụ thuế trên địa bàn, lãnh đạo Cục Thuế Đồng Nai cho biết, trong năm 2021, đơn vị tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ kế hoạch thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế để hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch được Tổng cục Thuế phê duyệt về số lượng lẫn chất lượng.

Giao dịch thuế tại Cục Thuế Đồng Nai. Ảnh Đỗ Doãnhiệp
Giao dịch thuế tại Cục Thuế Đồng Nai. Ảnh Đỗ Doãn

Cụ thể, các cơ quan thuế trên địa bàn tỉnh đã thực hiện xử lý được 1.837 cuộc thanh tra, kiểm tra tại trụ sở DN, gồm 79 cuộc thanh tra và 1.758 lượt kiểm tra, đạt 83% kế hoạch, đồng thời rà soát kiểm tra 9.883 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế, trong đó chấp thuận 9.622 hồ sơ, yêu cầu giải trình điều chỉnh 226 hồ sơ và chuyển sang kiểm tra tại DN 36 hồ sơ.

Qua các cuộc thanh tra, kiểm tra, Cục Thuế Đồng Nai phát hiện nhiều vi phạm nên đã ra quyết định phạt và truy thu thuế, với số tiền 557 tỷ đồng, đã thu nộp ngân sách nhà nước (NSNN) được 431 tỷ đồng; số giảm lỗ 1.579 tỷ đồng. Trong khi đó, qua kiểm tra hồ sơ tại cơ quan thuế, đơn vị đã kiến nghị xử lý tăng thu 3,2 tỷ đồng, giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng 656 triệu đồng, giảm lỗ 2,9 tỷ đồng.

Về các hoạt động chống thất thu NSNN năm 2022, lãnh đạo Cục Thuế Đồng Nai cho hay, đơn vị đã tổ chức, triển khai các luật, nghị định, thông tư, văn bản chính sách thuế để công chức thuế và người nộp thuế nắm và thực hiện đúng, kịp thời.

Song song đó là triển khai các chỉ đạo, kế hoạch thanh tra kiểm tra năm 2022, tăng cường công tác kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế để kịp thời yêu cầu người nộp thuế kê khai bổ sung các hồ sơ khai sai, khai thiếu nghĩa vụ thuế nhằm hạn chế tối đa việc chiếm dụng thuế, gây thất thu cho NSNN; rà soát, đôn đốc nhập hồ sơ thanh tra, kiểm tra còn tồn năm 2021 vào hệ thống theo quy định; đôn đốc các đơn vị nộp đầy đủ các khoản thuế đã có kết luận thanh kiểm tra; thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các kết luận tăng thu của Kiểm toán Nhà nước và Thanh tra Chính phủ…/.