Luật Đất đai mới: Bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích của người sử dụng đất Những điểm nhấn nổi bật của Luật Đất đai mới

Đây là thông tin được Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân cho biết tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tổ chức chiều 1/2.

Rà soát các văn bản pháp luật liên quan

Trả lời câu hỏi của phóng viên về các kế hoạch, chương trình xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai (sửa đổi), Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, trong quá trình chuẩn bị cho Luật Đất đai (sửa đổi), các cơ quan đã chuẩn bị tinh thần triển khai sớm nhất để đưa Luật đi vào cuộc sống.

Cùng với việc tuyên truyền rộng rãi, Bộ đã chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thực thi Luật Đất đai 2024, trong đó có nhiều nội dung đáng chú ý.

Dự kiến ban hành 9 nghị định để hướng dẫn Luật Đất đai mới
Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân trả lời tại cuộc họp báo. Ảnh: VGP

Cụ thể, dự kiến sẽ có 9 nghị định để triển khai thi hành Luật. Trong đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ trực tiếp tham mưu cho Chính phủ ban hành 6 nghị định, Bộ Tài chính sẽ tham mưu ban hành 2 nghị định và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu ban hành 1 nghị định.

Bên cạnh đó, dự kiến sẽ ban hành 6 thông tư, trong đó Bộ Tài nguyên và Môi trường có 4 thông tư, Bộ Tài chính 1 thông tư và Bộ Nội vụ 1 thông tư. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội sẽ tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ ban hành 1 quyết định của Thủ tướng.

Đối với chính quyền địa phương, có 18 nội dung thuộc thẩm quyền UBND tỉnh phải quy định chi tiết, còn 1 nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND ban hành. Thứ trưởng Lê Minh Ngân cho hay, trong kế hoạch đã nói rất rõ, phân biệt rất rõ và có quy định thời gian để chuẩn bị.

Cùng với việc ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, các bộ, ngành, địa phương cũng sẽ được giao nhiệm vụ rà soát các văn bản pháp luật hiện hành để đảm bảo đồng bộ, thống nhất với Luật Đất đai (sửa đổi), trong đó bao gồm các luật, các nghị định liên quan đến công tác quản lý đất đai. Các địa phương cũng tiếp tục rà soát các quy định, các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền, để sửa đổi, bổ sung, ban hành đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất.

Tuyên truyền để người dân nắm được các nội dung mới của Luật Đất đai

Đề chuẩn bị cho công tác tổ chức phổ biến các nội dung cơ bản của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng một kế hoạch phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn thi hành Luật, phối hợp với các cơ quan, các bộ, ngành của Trung ương và các cơ quan thông tấn, truyền thông để phổ biến đến các đối tượng thực sự chịu tác động của Luật.

“Làm sao để các điểm mới của Luật Đất đai, nội dung của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành được các đối tượng chịu tác động của luật và toàn thể nhân dân đều biết đến và quá trình quản lý và tổ chức thực hiện của các cơ quan quản lý nhà nước cũng như người dân, doanh nghiệp được thuận lợi nhất, đảm bảo tính khả thi” - Thứ trưởng Lê Minh Ngân nói.

Dự kiến ban hành 9 nghị định để hướng dẫn Luật Đất đai mới

Cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 1/2. Ảnh: Đức Minh

Liên quan đến các giải pháp, nguồn lực để thực hiện Luật Đất đai, lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường cho hay, sẽ đề xuất với Chính phủ tập trung nguồn lực thực hiện các nội dung quản lý nhà nước như: Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, điều tra đánh giá cơ bản về đất đai, duy trì hệ thống thông tin đất đai.

Đối với các địa phương cũng phải tập trung nguồn lực, trước hết là cho các quỹ phát triển đất, đảm bảo tạo ra quỹ đất để thực hiện tổ chức đánh giá việc sử dụng đất, xây dựng hạ tầng các khu tái định cư... Đồng thời, các địa phương tổ chức xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai ở địa phương, kết nối với cơ sở dữ liệu đất đai ở trung ương, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia khác.

“Như vậy, sẽ đảm bảo cho Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành, các chính sách mới được triển khai thực hiện một cách đồng bộ sau khi Luật có hiệu lực” - Thứ trưởng Lê Minh Ngân khẳng định.

Đã hoàn tất các thủ tục để ban hành nghị định sửa đổi về giá đất

Thông tin thêm về việc sửa đổi Nghị định 44/2014/NĐ-CP, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, đây là nghị định rất quan trọng, đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo từ rất sớm. Thời gian vừa qua, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành ở trung ương, đặc biệt là Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính và các địa phương đã có nhiều hội thảo lấy ý kiến để chọn ra phương án tốt nhất, phương án tối ưu nhất nhằm đảm bảo mục tiêu, yêu cầu của nghị định, đồng thời phù hợp với tinh thần của Luật Đất đai năm 2024.

Đến nay, tất cả các thủ tục về ban hành nghị định đã hoàn tất. Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với Văn phòng Chính phủ hoàn tất các công đoạn cuối cùng để ban hành nghị định sớm nhất và đưa vào thực tiễn.