nạo

Ảnh: TL.

Cụ thể, năm 2021, các tuyến luồng được duy tu, nạo vét gồm: luồng Hải Phòng (trừ đoạn Lạch Huyện), Phà Rừng, Hải Thịnh, Sa Kỳ, Đà Nẵng, Vũng Tàu - Thị Vải (bao gồm luồng hàng hải sông Dinh), Rạch Giá.

Giai đoạn 2021 - 2022 sẽ thi công nạo vét các tuyến luồng: Hải Phòng (đoạn Lạch Huyện), Nghi Sơn, Cửa Lò, Sài Gòn, Vũng Tàu, Soài Rạp (đoạn Hiệp Phước), luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu sẽ được thi công chuyển tiếp

Trong năm 2021, một số công trình chuyển tiếp từ năm 2020 sẽ tiếp tục được thi công, gồm: luồng Lạch Huyện, Nghi Sơn, Cửa Lò, Vũng Áng, Cửa Hội - Bến Thủy, Phà Rừng, Diêm Điền, Thuận An, Sài Gòn - Vũng Tàu, luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu.

Ngoài việc duy tu, nạo vét giúp luồng hàng hải đạt chuẩn tắc thiết kế, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) cũng lên kế hoạch sửa chữa đê, kè bảo vệ luồng hàng hải tại 4 công trình: kè luồng hàng hải Hải Thịnh, kè sông Cấm và Bạch Đằng luồng hàng hải Hải Phòng, kè luồng hàng hải kênh Hà Nam, kè kênh Tắt luồng cho tàu biển trọng tải lớn vài sông Hậu.

Tổng kinh phí thực hiện bảo trì kết cấu luồng hàng hải năm 2021 sau khi được Bộ Giao thông vận tải rà soát dự kiến khoảng hơn 1.700 tỷ đồng. Trong đó, công trình nạo vét duy tu luồng năm 2020 - 2021 hơn 1.300 tỷ đồng, công trình thực hiện năm 2021 - 2022 là hơn 375 tỷ đồng, sửa chữa, bảo vệ công trình hàng hải là hơn 41 tỷ đồng./.

Văn Nam-Trí Dũng