8 tháng, cả nước có 769 dự án mới được cấp phép với tổng vốn đăng ký là 7,405 tỷ USD.

Trong đó, cả nước có 769 dự án mới được cấp phép với tổng vốn đăng ký là 7,405 tỷ USD, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm 2012 và 297 lượt dự án đăng ký tăng vốn đầu tư với tổng vốn tăng thêm là 5,22 tỷ USD.

Các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) từ đầu năm đến nay đã giải ngân được 7,5 tỷ USD, tăng 3,8% với cùng kỳ năm 2012.

Nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành lĩnh vực. Trong đó lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút được sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư nước ngoài với 370 dự án đầu tư nước ngoài đăng ký mới, tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là 10,817 tỷ USD, chiếm 85,7% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Lĩnh vực kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 588,11 triệu USD, chiếm 4,7% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Đứng thứ 3 là lĩnh vực hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ với 96 dự án đầu tư mới, tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 334,66 triệu USD.

Cả nước có 50 tỉnh, thành phố có dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài cấp phép mới trong 8 tháng năm nay, trong đó với sự điều chỉnh tăng 2,8 tỷ USD vốn đầu tư của dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn. Thanh Hóa là địa phương thu hút nhiều vốn ĐTNN nhất với 2,815 tỷ USD vốn đăng ký mới và tăng thêm, chiếm 22,3% tổng vốn đầu tư. Thái Nguyên đứng thứ 2 với tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 2,158 tỷ USD

Trong số 47 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam, Nhật Bản dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 4,35 tỷ USD. Singapore đứng vị trí thứ hai và Liên bang Nga đứng vị trí thứ 3./.

Trung Ninh