Thời gian thực hiện giao dịch từ 28/5/2020 đến ngày 26/6/2020, theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận, nguồn vốn thực hiện là thặng dư vốn cổ phần của doanh nghiệp.

Hiện tại, trên thị trường chứng khoán cổ phiếu FMC có giá 26.600 đồng/cổ phiếu. Tạm tính với giá này, FMC sẽ phải chi ra khoảng 53 tỷ đồng.

Được biết, kết quả kinh doanh quý I/2020 của FMC với doanh thu thuần trong kỳ đạt 712 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ, sau khi trừ giá vốn lãi gộp đạt 70,6 tỷ đồng, giảm 7% so với quý I/2019.

Năm 2020 doanh nghiệp đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 240 - 250 tỷ đồng, tăng nhẹ từ 1,7% - 5,9% so với thực hiện năm 2019.

FMC hoạt động trong lĩnh vực chế biến, bảo quản thủy sản và sản phẩm từ thủy sản, nhập khẩu máy móc thiết bị vật tư phục vụ trong ngành chế biến; nuôi trồng thủy sản; mua bán lương thực, thực phẩm, nông sản sơ chế; kinh doanh bất động sản.../.

Hồng Quyên