Theo đó, FMC chào bán 7 triệu cổ phiếu ra công chúng với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu chào bán lần này có tổng giá trị tính theo mệnh giá là hơn 70 tỷ đồng. Tổ chức tư vấn phát hành là Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn.

Được biết, FMC có vốn điều lệ 130 tỷ đồng. Công ty hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực nuôi trồng, chế biến, bảo quản thủy sản và sản phẩm từ thủy sản, mua bán lương thực, thực phẩm nông sản sơ chế; nhập khẩu máy móc, thiết bị, vật tư phục vụ trong ngành chế biến, kinh doanh bất động sản, dịch vụ khách sạn, ăn uống.

Cổ phiếu FMC hiện có giá trên thị trường là 32.500 đồng/cổ phiếu./.

Hồng Quyên