Gần 2,7 triệu lao động được BHXH xác nhận đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà
Một khu nhà trọ ở quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh. Ảnh: KT

Theo đó, BHXH 61 tỉnh, thành phố đã xác nhận cho 32.980 đơn vị với 2.543.345 lao động có tham gia BHXH bắt buộc đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà đối với người lao động (NLĐ) đang làm việc trong doanh nghiệp với mức hỗ trợ là 500.000 đồng/người/tháng, thời gian hỗ trợ tối đa 3 tháng).

Đối với NLĐ quay trở lại thị trường lao động với mức hỗ trợ là 1.000.000 đồng/người/tháng, thời gian hỗ trợ tối đa 3 tháng, tại 50 tỉnh, thành phố đã xác nhận cho 9.634 đơn vị với 151.848 lao động có tham gia BHXH bắt buộc đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Riêng tại TP. Hồ Chí Minh, BHXH thành phố đã xác nhận 22.415 đơn vị với 787.707 lao động. Trong đó có 17.577 đơn vị với 739.215 lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà và 4.838 đơn vị với 48.492 lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà đối với người lao động quay trở lại thị trường lao động.

Gần 2,7 triệu lao động được BHXH xác nhận đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà
Nơi ở của công nhân khu công nghiệp. Ảnh: KT

Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh thông báo tiếp tục nhận và xử lý hồ sơ dành cho các đối tượng như sau:

Thời hạn nộp hồ sơ: Đối với người lao động đang làm việc quy định tại Điều 4 Chương II Quyết định 08/2022/QĐ-TTg: chậm nhất đến hết ngày 15/8/2022, đơn vị có thể nộp hàng tháng, hoặc gộp 02 tháng hoặc 03 tháng (mẫu số 02 ban hành kèm theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg).

Đối với người lao động quay trở lại thị trường lao động quy định tại Điều 8 Chương III Quyết định 08/2022/QĐ-TTg: chậm nhất đến hết ngày 15/8/2022, thời hạn đơn vị nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH (theo mẫu số 03 ban hành kèm theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg).

Hình thức nộp hồ sơ: Đơn vị lập danh sách gửi cơ quan BHXH nơi quản lý thu BHXH qua giao dịch điện tử, hoặc Cổng dịch vụ công của BHXH Việt Nam, Cổng dịch vụ công quốc gia, hoặc gửi hồ sơ giấy qua dịch vụ bưu chính, đồng thời gửi file dữ liệu qua địa chỉ email hoặc zalo của chuyên quản thu quản lý đơn vị. Đơn vị chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực thông tin của người lao động trên mẫu biểu.

Trường hợp đơn vị thực hiện lập hồ sơ không đúng đối tượng theo quy định, chậm trễ hồ sơ làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động, đơn vị hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được mẫu số 02, mẫu số 03 của đơn vị, cơ quan BHXH đang quản lý đơn vị sẽ xác nhận việc tham gia BHXH bắt buộc của người lao động, chuyển trả cho đơn vị theo hình thức đơn vị đã nộp cho cơ quan BHXH. Trường hợp danh sách đơn vị không khớp đúng so với dữ liệu cơ quan BHXH đang quản lý, thì cơ quan BHXH trả lại danh sách kèm phiếu hướng dẫn gửi cho đơn vị để bổ sung, hoàn chỉnh và nộp lại kịp thời./.