W-dau-gia-bien-so.jpeg
Ảnh tư liệu minh họa.

Theo Quyết định này, số lượng biển số xe ô tô đưa ra đấu giá là 339.780 biển, thuộc 63 tỉnh, thành phố. Trong đó, nhiều nhất là Hà Nội với 60.230 biển, tiếp đến là TP Hồ Chí Minh với 34.520 biển, Nghệ An 12.870 biển, Thanh Hóa 12.060 biển. Hải Phòng, Đồng Nai, Bình Dương cũng là những địa phương có nhiều biển số được đưa ra đấu giá, với trên 10 nghìn biển.

Các biển số xe ô tô được đưa ra đấu giá trong phiên thứ tư này sẽ được niêm yết từ ngày 25/5 tới, đấu giá theo hình thức trực tuyến. Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam là tổ chức được giao đấu giá biển số xe. Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) được giao quản lý, giám sát thực hiện việc đấu giá biển số xe ô tô. Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Viễn thông và Cơ yếu, Cục Công nghệ thông tin, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ (Bộ Công an) được giao kiểm tra, giám sát an ninh, an toàn thông tin, bảo đảm an ninh mạng, chống xâm nhập trong quá trình đấu giá.

Giá khởi điểm của một biển số xe ô tô đưa ra đấu giá vẫn là 40 triệu đồng và số tiền đặt trước bằng giá khởi điểm của một biển số xe ô tô đưa ra đấu giá. Mỗi bước giá là 5 triệu đồng.

Về điều kiện tham gia đấu giá, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, các tổ chức, cá nhân người Việt Nam phải có đủ điều kiện tham gia đấu giá biển số xe ô tô theo quy định của Nghị định số 39/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Nghị quyết số 73/2022/QH15 của Quốc hội về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô và quy định pháp luật khác có liên quan.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có thông báo kết quả đấu giá, người trúng đấu giá phải nộp toàn bộ tiền trúng đấu giá sau khi đã trừ số tiền đặt trước vào tài khoản chuyên thu số “1410123456789” của Bộ Công an mở tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Mỹ Đình. Tiền trúng đấu giá không bao gồm lệ phí đăng ký xe.

Từ tháng 9/2023 đến nay, đơn vị tổ chức đấu giá đã thực hiện thành công 3 phiên đấu giá trực tuyến với hơn 15.100 biển số xe ô tô, tổng số tiền đấu giá thành là trên 2 nghìn tỷ đồng. Trong đó, 14.062 biển số xe ô tô trúng đấu giá đã được khách hàng nộp tổng cộng gần 1,4 nghìn tỷ đồng.