Huế

Cán bộ Hải quan Thừa Thiên Huế hỗ trợ DN hoàn thiện thủ tục hải quan qua mạng Internet. Ảnh: Hồng Vy

Cụ thể, Tổng cục Hải quan cho biết, thống kê từ 15/4 - 15/5/2021 đã triển khai 4 thủ tục hành chính mới trên Cơ chế một cửa quốc gia (NSW); số hồ sơ được xử lý trên Cổng thông tin một cửa quốc gia là 69.440, của 752 doanh nghiệp (DN).

Với kết quả nêu trên, tính đến ngày 15/5/2021, có 226 thủ tục hành chính của 13 bộ, ngành được chính thức triển khai trên NSW, với xấp xỉ 3,83 triệu hồ sơ của gần 46.900 DN tham gia.

Để nâng cao hiệu quả NSW, hiện nay, Tổng cục Hải quan tiếp tục hoàn thiện nội dung thuyết minh về giải pháp và định hướng xây dựng Đề án tổng thể về xây dựng và phát triển hệ thống công nghệ thông tin phục vụ triển khai NSW, Cơ chế một cửa ASEAN theo định hướng xử lý tập trung theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính./.

Ngọc Linh