Gần 500 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài đã đổ vào TP. Hồ Chí Minh
Một góc trung tâm TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh nhìn từ trên cao. Ảnh: Sơn Nam

Xét về vốn đăng ký cấp mới, hoạt động xây dựng có 3 dự án, vốn đăng ký là 53,7 triệu USD, chiếm 40,4% vốn đăng ký cấp mới; kế đến là hoạt động bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy với 86 dự án, vốn đăng ký là 53,6 triệu USD, chiếm 40,2%; hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ có 54 dự án, vốn đăng ký 10,4 triệu USD, chiếm 7,8%; hoạt động thông tin truyền thông có 37 dự án, vốn đăng ký là 6,8 triệu USD, chiếm 5,1%.

Singapore là quốc gia dẫn đầu về dự án cấp phép mới với 47 dự án, vốn đăng ký đạt 86,7 triệu USD, chiếm đến 65,4% vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Hồng Kông với 15 dự án, vốn đăng ký 9,5 triệu USD, chiếm 7,1%; Nhật Bản với 19 dự án, vốn đăng ký đạt 9,0 triệu USD, chiếm 6,7%.

Về điều chỉnh vốn đăng ký, có 37 lượt dự án với số vốn tăng 87,1 triệu USD. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến có 3 dự án, vốn đăng ký 27,5 triệu USD chiếm 31,5% vốn đăng ký điều chỉnh; hoạt động thông tin và truyền thông có 15 dự án, vốn đăng ký 26,9 triệu USD chiếm 30,9%; hoạt động bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy có 7 dự án, vốn đăng ký 23,1 triệu USD, chiếm 26,5%.

Hàn Quốc là quốc gia có số vốn điều chỉnh cao nhất trong 3 tháng đầu năm 2023, đạt 35,5 triệu USD, chiếm 40,8% vốn đăng ký điều chỉnh.

Lũy kế từ ngày 1/1/1988 đến ngày 20/3/2023, trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh có 11.598 dự án đầu tư nước ngoài còn hiệu lực, với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt hơn 56,4 tỷ USD. TP. Hồ Chí Minh hiện vẫn đang dẫn đầu cả nước về số dự án còn hiệu lực và tổng vốn đầu tư đăng ký lần lượt chiếm 31,4% và 12,7%.