Văn bản giả mạo của BTC

Văn bản giả mạo văn bản của Bộ Tài chính gửi Cục Quản lý công sản

Thời gian gần đây, trong giới kinh doanh, buôn bán xe ô tô lan truyền hai văn bản được cho là của Bộ Tài chính và của Cục QLCS với nội dung “Bán đấu giá xe ô tô vi phạm pháp luật “ và “ Xử lý xe ô tô tịch thu trong vụ án Hà Tuấn Dũng (Quảng Ninh)”.

Tại văn bản giả mạo Bộ Tài chính ghi số 3156 ngày 8/11/2016 có nội dung: “Kính gửi Cục quản lý Công sản. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (Văn bản số 6068/VPCP-VI ngày 29/10/2016) về việc xử lý số xe ô tô tịch thu trong vụ án Hà Tuấn Dũng (Quảng Ninh). Bộ Tài chính giao cho Cục Quản lý công sản chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ, tổ chức bán đấu giá số xe ô tô tịch thu còn lại trong vụ án buôn lậu và vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới xảy ra tại Quảng Ninh do Hà Tuấn Dũng (Dũng “mặt sắt”) cầm đầu theo đúng quy định của pháp luật về bán đấu giá tài sản. Thời gian hoàn thành báo cáo Bộ trưởng trước ngày 28/01/2017. Bộ Tài chính yêu cầu Cục Quản lý công sản tổ chức thực hiện”.

Tại văn bản giả mạo Cục Quản lý công sản ghi số 971 ngày 08/05/2017 có nội dung: “Kính gửi Bộ Tài chính. Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính (Văn bản số 1176/BTC-QLC ngày 16/4/2017) về việc giao cho Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ tổ chức bán đấu giá tài sản tịch thu là xe ô tô trong vụ án “Dũng mặt sắt” Quảng Ninh, Cục Quản lý công sản xin báo cáo như sau: Cục Quản lý công sản đã chủ trì với các cơ quan liên quan (Tổng cục Thi hành án Bộ Tư pháp, Tổng cục VIII Bộ Công an, Tổng cục Hải quan, Tổng cục Giá, UBND tỉnh Quảng Ninh) xác định giá trị, chất lượng còn lại gồm 181 xe ô tô giá trị còn lại là 128.310.015.000đ (Một trăm hai tám tỷ, ba trăm mười triệu, không trăm mười lăm nghìn đồng). Tổng số xe ô tô 181 chiếc đã được chia thành 03 lô, trong đó có 02 lô mỗi lô 60 chiếc, 01 lô 61 chiếc, giá trị mỗi lô trên 42 tỷ đồng. Đến nay các thủ tục, hồ sơ đã cơ bản hoàn thành. Cục Quản lý công sản đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức bán đấu giá số tài sản tịch thu là lô xe ô tô trong vụ án “Dũng mặt sắt” nêu trên theo đúng quy định”.

Văn bản giả mạo

Văn bản giả mạo văn bản của Cục Quản lý công sản

Trước sự việc này, Bộ Tài chính cho biết, đây là hành vi giả mạo. Đồng thời, Cục Quản lý công sản cho biết, không nhận được bất kỳ một công văn hay chỉ đạo của Bộ Tài chính về việc này. Hơn nữa, tại sổ công văn gửi đi của Cục, đến ngày 30/5/2015, số công văn mới đến số 50.

Do đó, Bộ Tài chính xin thông báo tới các đơn vị, tổ chức, cá nhân được biết về việc giả mạo này và đề nghị trong quá trình giao dịch, mua bán ô tô bị xử lý do vi phạm pháp luật hoặc các ô tô bị tịch thu trong các vụ án, các đơn vị, tổ chức, cá nhân cần phải tìm hiểu thông tin trên các trang điện tử chính thống về việc bán, thanh lý, đấu giá.

Vân Hà