Cụ thể, Liên Bộ Công thương - Tài chính đã quyết định điều chỉnh xăng E5RON92 có giá bán không cao hơn 20.878 đồng/lít (tăng 390 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III 1,137 đồng/lít. Xăng RON95-III có giá bán không cao hơn 22.015 đồng/lít (tăng 516 đồng/lít).

Giá xăng đồng loạt tăng, giá dầu giảm nhẹ
Giá xăng đồng loạt tăng, giá dầu giảm nhẹ. Ảnh: Hải Anh

Trong khi giá xăng tăng, giá các loại dầu được điều chỉnh giảm.

Theo đó, dầu diesel 0.05S có giá bán không cao hơn 17.943 đồng/lít (giảm 11 đồng/lít). Dầu hỏa có giá bán không cao hơn 17.771 đồng/lít (giảm 198 đồng/lít). Dầu mazut 180CST 3.5S có giá bán không cao hơn 14.883 đồng/kg (giảm 275 đồng/kg).

Tại kỳ điều hành này, Liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định thực hiện trích lập Quỹ Bình ổn giá đối với mặt hàng xăng E5RON92 ở mức 300 đồng/lít (như kỳ trước), xăng RON95 ở mức 300 đồng/lít (như kỳ trước); dầu diesel ở mức 300 đồng/lít (như kỳ trước); dầu hỏa ở mức 300 đồng/lít (như kỳ trước); dầu mazut ở mức 300 đồng/kg (như kỳ trước).

Theo thống kê của Liên Bộ Công thương - Tài chính, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 22/5/2023 - 1/6/2023) chịu ảnh hưởng của các yếu tố tác động làm giá xăng dầu có diễn biến tăng giảm đan xen.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 22/5/2023 và kỳ điều hành ngày 01/6/2023 là: 87,438 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 2,292 USD/thùng, tương đương tăng 2,69% so với kỳ trước); 92,433 USD/thùng xăng RON95 (tăng 2,800 USD/thùng, tương đương tăng 3,12% so với kỳ trước); 87,903 USD/thùng dầu hỏa (giảm 1,285 USD/thùng, tương đương giảm 1,44% so với kỳ trước); 89,059 USD/thùng dầu diesel (giảm 0,126 USD/thùng, tương đương giảm 0,14% so với kỳ trước); 424,785 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 10,792 USD/tấn, tương đương giảm 2,48% so với kỳ trước).