Kỳ điều hành này, trước diễn biến giá xăng dầu thế giới nêu trên, biến động tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định phương án điều hành giá xăng dầu nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Giá xăng nhích tăng, giá dầu giảm nhẹ
Giá xăng nhích tăng, giá dầu giảm nhẹ. Ảnh: Hải Anh

Theo đó, xăng E5RON92 có giá bán không cao hơn 22.277 đồng/lít (tăng 162 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III 936 đồng/lít. Xăng RON95-III không cao hơn 23.213 đồng/lít (tăng 78 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành).

Đối với giá dầu, liên bộ quyết định điều chỉnh, dầu diesl 0.05S có giá bán không cao hơn 19.837 đồng/lít (giảm 36 đồng/lít). Dầu hỏa: không cao hơn 19.902 đồng/lít (giảm 6 đồng/lít).

Dầu mazut 180CST 3.5S tăng 95 đồng/lít, có giá bán không cao hơn 17.513 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, Liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut.