Kế hoạch đầu tư công (ĐTC) của tỉnh Nghệ An năm 2024 là 4.628,57 tỷ đồng. Tính đến ngày 10/5/2024, toàn tỉnh đã giải ngân được 1.147,305 tỷ đồng, đạt 24,79% kế hoạch. Cao hơn tỷ lệ bình quân chung của cả nước. Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh vẫn còn 411/1.030 dự án chưa thực hiện giải ngân, trong đó, nguồn đầu tư công tập trung (chưa bao gồm Chương trình mục tiêu quốc gia) còn 62/160 dự án; nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia còn 349/870 dự án.

Giải ngân vốn đầu tư công tại Nghệ An: Nhiều dự án có tỷ lệ giải ngân bằng 0%
Hiện tại Nghệ An vẫn còn nhiều dự án có tỷ lệ giải ngân vốn ĐTC bằng 0%. Ảnh minh họa: H.T

Tại Công văn số 4190/UBND-KT về việc công khai các dự án giải ngân 0% kế hoạch vốn ĐTC năm 2024 trên địa bàn, UBND tỉnh Nghệ An đã liệt kê ra các dự án hiện vẫn có tỷ lệ giải ngân bằng 0% như: Dự án xây dựng trụ sở làm việc HĐND - UBND huyện Anh Sơn; Dự án xây dựng hồ chứa nước Khe Rắt, xã Hùng Sơn, huyện Anh Sơn; Dự án cải tạo, nâng cấp đường giao thông nối từ Quốc lộ 1A đến Quốc lộ 7A (tuyến đi qua các xã Diễn An, Diễn Lộc, Diễn Phú, Diễn Lợi và Minh Châu huyện Diễn Châu); Dự án nâng cấp, mở rộng đường giao thông Tràng - Minh huyện Đô Lương; Dự án đường vào Khu công nghiệp Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên; Dự án xây dựng các tuyến đường trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu (đường du lịch biển Quỳnh Nghĩa và đường vào khu quảng trường, công viên trung tâm huyện); Dự án cầu Mô Vĩnh bắc qua sông Rộ, huyện Thanh Chương…

Tính đến ngày 10/5/2024, tỉnh Nghệ An đã giải ngân được 1.147,305 tỷ đồng, đạt 24,79% kế hoạch. Cao hơn tỷ lệ bình quân chung của cả nước. Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh vẫn còn 411/1.030 dự án chưa thực hiện giải ngân.

Trước thực trạng các dự án có tỷ lệ giải ngân bằng 0% còn nhiều, UBND tỉnh Nghệ An đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong danh sách nêu trên khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thủ tục, áp dụng các biện pháp cần thiết (huy động nhân lực, tăng ca, tập trung nhiều mũi thi công...) để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch được giao. Phấn đấu đến ngày 30/6/2024 không còn dự án chưa thực hiện giải ngân.

Giải ngân vốn đầu tư công tại Nghệ An: Nhiều dự án có tỷ lệ giải ngân bằng 0%
Tỉnh Nghệ An đang yêu cầu các sở, ban, ngành, chủ đầu tư, ban quản lý dự án thực hiện nghiêm túc các giải pháp trong giải ngân vốn ĐTC. Ảnh minh họa: H.T

Đồng thời, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch ĐTC năm 2024, phấn đấu đạt 100% khi kết thúc năm, UBND tỉnh Nghệ An đã yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành, thị; các ban quản lý dự án và các chủ đầu tư triển khai nghiêm túc, quyết liệt các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn ĐTC đối tất cả các nguồn vốn (ngân sách trung ương, ngân sách địa phương, Chương trình mục tiêu quốc gia...) theo chỉ đạo tại các nghị quyết, chỉ thị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và tại các văn bản chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ, của bộ, ngành trung ương cũng như của tỉnh.

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn ĐTC trên địa bàn, tỉnh Nghệ An yêu cầu các huyện, thành phố, thị xã tập trung giải quyết công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư kịp thời, đúng quy định cho người dân, bảo đảm đúng pháp luật và hài hòa lợi ích của Nhà nước và người dân.

Góp phần cùng tỉnh đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn ĐTC, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Nghệ An đã áp dụng triệt để phương thức thanh toán trước, kiểm soát sau để đưa nguồn vốn kịp thời đến với các dự án, nhất là các dự án quan trọng, trọng điểm; áp dụng triệt để việc tiếp nhận hồ sơ thanh toán qua dịch vụ công trực tuyến để tạo sự công khai minh bạch, tiết kiệm thời gian đi lại cho các chủ đầu tư.

Ngoài ra, để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn ĐTC từ nay đến cuối năm, KBNN Nghệ An đang tiếp tục tổng hợp số liệu giải ngân định kỳ, chủ động báo cáo đề xuất các khó khăn, vướng mắc trong quá trình kiểm soát, thanh toán nguồn vốn đầu tư để cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Đồng thời, tham gia với các cơ quan chức năng về việc ban hành cơ chế chính sách liên quan đến vốn ĐTC nhằm đảm bảo tính kịp thời và tính khả thi phù hợp tình hình thực tiễn trong quá trình giải ngân.

Bên cạnh đó, KBNN Nghệ An cũng tiếp tục yêu cầu các đơn vị KBNN trực thuộc thực hiện cung cấp thông tin, báo cáo tình hình thực hiện giải ngân vốn ĐTC theo đúng yêu cầu của cấp có thẩm quyền, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, giám sát, đánh giá tình hình triển khai, thực hiện tại địa phương. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong xử lý chứng từ, thực hiện cải cách hành chính trong toàn hệ thống KBNN Nghệ An nhằm tăng hiệu suất xử lý công việc./.