Giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 đạt 86,7%
Giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 đạt 86,7%. Ảnh: Khánh Linh

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), tổng kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 được giao 9.846 tỷ đồng (vốn trong nước bao gồm vốn trái phiếu chính phủ 7.001 tỷ đồng; vốn ODA 2.845 tỷ đồng). Năm 2021 giải ngân đạt 86,7%, trong đó vốn trong nước 95,6%, vốn ODA 64,8% và đến hết năm 2021 đã hoàn thành 246/288 dự án triển khai trong kế hoạch trung hạn 5 năm 2016 - 2020.

Năm 2021 là năm cơ bản kết thúc thực hiện các dự án trong kế hoạch trung hạn 2016 - 2020, Bộ NN&PTNT tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân và xử lý nghiêm các trường hợp nhà thầu vi phạm tiến độ hợp đồng; khắc phục mọi khó khăn, xử lý tốt các vướng mắc để hoàn thành đúng hạn.

Đồng thời, Bộ NN&PTNT đã tổ chức nhiều hội nghị trực tuyến, trực tiếp về xây dựng cơ bản hoặc về một số dự án cụ thể nhằm thúc đẩy giải ngân. Bên cạnh đó, nhận diện rõ những khó khăn từ dịch bệnh Covid-19 để có giải pháp cụ thể đối với từng dự án; thực hiện nguyên tắc “mỗi công trình là một vùng xanh” để có giải pháp phù hợp, như việc ứng phó với đứt gãy nguồn nhân lực, nguồn cung vật tư, vật liệu… Nhờ vậy, tỷ lệ giải ngân chung nguồn vốn trong nước của Bộ này thuộc nhóm giải ngân cao của cả nước.

Bộ NN&PTNT sẽ chủ động, tích cực xây dựng, thực hiện kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2022 để phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao. Theo đó, tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án chuyển tiếp, hoàn thành trong năm 2022, công tác chuẩn bị đầu tư các dự án, khởi công mới các dự án đã đủ thủ tục đầu tư theo quy định. Đồng thời, tăng cường quản lý chất lượng đầu tư, xây dựng công trình, nhất là công trình thủy lợi và áp dụng khoa học công nghệ để tăng thêm năng lực tưới, tiêu.../.