2

>> Bộ Tài chính đề xuất giải pháp thuế tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

>> Giảm thời gian nộp thuế: Sẽ cắt những gì và liên quan đến thủ tục nào?

Nghị định về giải pháp thuế hỗ trợ DN sẽ ban hành trong tháng 9

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn đã thông tin chung về một số giải pháp về thuế tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp; giải pháp cải cách thủ tục hành chính thuế, hải quan và bảo hiểm xã hội (BHXH).

Về thời gian cụ thể ban hành các chương trình hành động của Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài chính với các giải pháp về thuế, trong đó: giải pháp gia hạn nộp thuế (2 nội dung), giải pháp thuế Thu nhập doanh nghiệp (4 nội dung), về quản lý thu thuế đối với những sắc thuế có hai mức thuế suất, hai phương pháp xác định thuế khác nhau (2 nội dung) được Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn nêu rõ:

"Tờ trình các giải pháp về thuế hỗ trợ doanh nghiệp được Chính phủ thông qua ngày 30/7/2014. Chính phủ sẽ ban hành Nghị quyết trong tháng 8/2014. Sau đó, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp thực hiện rút gọn thành 8 nhóm giải pháp về thuế để Chính phủ ban hành Nghị định trong tháng 9 tới", Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho biết.

Còn 15 giải pháp về thuế (thuế TNDN, thuế TNCN, thuế GTGT) tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp thuộc thẩm quyền và nhiệm vụ của Quốc hội, hiện Chính phủ đã giao Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa ủy quyền của Chính phủ trình Quốc hội tại phiên họp tháng 10/2014.

Sửa đổi 4 thông tư phục vụ cải cách thủ tục hành chính

Đối với giải pháp cải cách hành chính thuế, hải quan, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn nêu rõ, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã làm việc với Ngân hàng Thế giới (WB), một số hiệp hội doanh nghiệp. Qua rà soát, xác định nguyên nhân chủ yếu của số giờ khai, nộp thuế của DN nhỏ và vừa của Việt Nam cao là do: thời gian để DN rà soát, điều chỉnh những khác biệt giữa chỉ tiêu kế toán DN với kế toán thuế; số lần khai, nộp thuế còn nhiều; khai thuế điện tử chưa được coi ở mức phổ biến.

Do đó, về quy trình, thời gian đối với cải cách thủ tục hành chính thuế thuộc thẩm quyền Bộ Tài chính, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho biết, ngày 6/8, Tổng cục Thuế đã trình Bộ Tài chính dự thảo thông tư sửa đổi 4 thông tư phục vụ cải cách thủ tục hành chính (Thông tư 156/2013/TT-BTC, Thông tư số 219/2013/TT-BTC, Thông tư số 08/TT-BTC và Thông tư số 85/2011/TT-BTC).

“Để ban hành thông tư này, ngày 25/7/2014 Bộ Tài chính đã gửi xin ý kiến các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, hiệp hội, các tổ chức có liên quan. Hôm nay (19/8), Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính đang thẩm định lại và sớm ban hành trong tuần này”, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho biết thêm.

Theo Thứ trưởng, để thực hiện được nội dung này, sẽ sửa đổi nội dung các tờ khai thuế phù hợp với chuẩn mực kế toán DN, chuẩn mực quốc tế; bỏ 5 loại chỉ tiêu đang buộc DN kê khai, nhưng thực tế không cần thiết hoặc không thuộc nhiệm vụ của DN. Qua đó sẽ giảm được thêm 201,5 giờ/năm cho DN.

6 giải pháp giảm thời gian kê khai bảo hiểm xã hội

Để đạt mục tiêu là 171 giờ theo Nghị quyết 19/NQQ-CP (trong đó kê khai BHXH là 49,5 giờ/năm và thuế là 121,5 giờ/năm), Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho biết Bộ Tài chính đã trình Chính phủ một số giải pháp: Giao BHXH Việt Nam phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm việc với Ngân hàng Thế giới và các tổ chức có liên quan rà soát giải trình cách tính thời gian làm thủ tục kê khai nộp BHXH.

BHXH Việt Nam rà soát lại toàn bộ hệ thống mẫu biểu, tờ khai để đơn giản hóa các thủ tục đối với DN và người lao động theo hướng loại bỏ những chỉ tiêu không cần thiết, những chỉ tiêu có sẵn thì không lập lại, không yêu cầu ghi lại thông tin và cơ quan BHXH đã có.

Cho phép BHXH Việt Nam được áp dụng khai điện tử, nộp điện tử, đối chiếu điện tử, không dùng chứng từ giấy.

Sớm ban hành cơ chế phối hợp trao đổi thông tin giữa BHXH Việt Nam và Tổng cục Thuế, trong đó, yêu cầu cơ quan thuế cung cấp thông tin về doanh nghiệp: đăng ký kinh doanh, đăng ký mã số thuế, lao động, doanh thu, tiền lương, tiền công,...

Chính phủ chỉ đạo BHXH ưu tiên tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung của ngành BHXH để phục vụ công tác quản lý thu nộp vào trao đổi thông tin của BHXH, hoàn thành chậm nhất vào tháng 9/2015. Chính phủ cho phép cơ quan BHXH hỗ trợ miễn phí các doanh nghiệp vừa và nhỏ phần mềm kê khai điện tử, đào tạo sử dụng phần mềm.

Đồng thời báo cáo Quốc hội sửa đổi các luật BHXH, Luật Bảo hiểm y tế về thống nhất tiền lương, tiền công tính BHXH, BHYT, bảo hiểm nhân thọ như tính thuế thu nhập cá nhân, chế tài cưỡng chế nợ tiền BHXH, BHYT, BHNT,... thêm chức năng thanh tra, kiểm tra cho BHXH.

Tin và ảnh: Đức Minh