Theo đó, Bộ Tài chính đã trao đổi với các bộ ngành, hiệp hội về việc điều chỉnh thuế nhập khẩu ưu đãi máy in offset.

Các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương cũng cho ý kiến, đối với mặt hàng máy in offset khác, mã hàng 8443.13.00 hiện nay chưa được sản xuất trong nước, tuy nhiên cần tính tới khả năng các doanh nghiệp trong nước đầu tư mở rộng sản xuất các chủng loại này. Do vậy, nên duy trì mức thuế nhập khẩu 2% đối với mặt hàng này.

Thống nhất với quan điểm của các bộ, ngành, Bộ Tài chính tiếp tục giữ nguyên thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của mặt hàng máy in offset khác, mã hàng 8443.13.00, tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC là 2%.

Đối với các mặt hàng máy in khác thuộc các mã hàng 8443.14.00; 8443.15.00, 8443.16.00, 8443.17.00 trong nước đã sản xuất được theo quy định của Thông tư số 04/2012/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ban hành Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được, do vậy Bộ Tài chính giữ nguyên thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của các mặt hàng máy in này theo quy định tại Thông tư số 164/2013/TT- BTC./.

Khánh Huyền