Công ty cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành (mã Ck: TTF) đã bán 8.893.998 cổ phiếu TTF từ tháng 7/2020 đến tháng 12/2020 và bán 3.729.513 cổ phiếu TTF vào tháng 3/2021, nhưng không thực hiện công bố thông tin trong thời hạn 24h kể từ khi có quyết định bán cổ phiếu quỹ.

Gỗ Trường Thành bị phạt 100 triệu đồng do không công bố thông tin
Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, UBCKNN cũng xử phạt 35 triệu đồng đối với ông Nguyễn Đăng Quang, do công bố thông tin không đúng thời hạn khi trở thành cổ đông lớn của Công ty cổ phần Chứng khoán thương mại và công nghiệp Việt Nam (mã Ck: VIG).

Cụ thể, đối với giao dịch ngày 31/3/2021, ông Quang mua 465.000 cổ phiếu VIG làm tỷ lệ sở hữu tăng từ 3,66% lên 5,02% và ngày 6/4/2021 mua 1.586.600 cổ phiếu VIG làm tỷ lệ sở hữu tăng từ 4,19% lên 8,84%; công bố thông tin không đúng thời hạn khi không còn là cổ đông lớn đối với giao dịch ngày 5/4/2021 mua 200.000 cổ phiếu VIG, bán 954.100 cổ phiếu VIG làm tỷ lệ sở hữu giảm từ 6,4% xuống 4,19% và ngày 22/4/2021 bán 1.036.300 cổ phiếu VIG làm tỷ lệ sở hữu giảm từ 6,73% xuống 3,7%.

Ngoài ra, ông Quang còn bị phạt hơn 17 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết./.