Theo báo cáo từ UBND tỉnh Hà Giang, tính đến ngày 15/6, tổng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh đã giải ngân là hơn 1.330 tỷ đồng (bao gồm cả kế hoạch vốn kéo dài thời gian thực hiện năm 2023 sang 2024), đạt 29,16% tổng kế hoạch vốn (4.562 tỷ đồng).

Hiện trên địa bàn tỉnh Hà Giang có 18 chủ đầu tư giải ngân đạt trên mức trung bình của tỉnh, 11 chủ đầu tư giải ngân dưới mức trung bình của tỉnh và 10 chủ đầu tư chưa thực hiện giải ngân.

Hà Giang: Giải ngân vốn đầu tư công và 3 Chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm
Công chức Kho bạc Nhà nước đang thực hiện kiểm soát chi trên dịch vụ công trực tuyến. Ảnh: H.T

Tổng kinh phí sự nghiệp thực hiện 3 CTMTQG năm 2024 của tỉnh là trên 2.291,6 tỷ đồng, đến ngày 15/6 vừa qua, tỉnh giải ngân được hơn 306 tỷ đồng, đạt 13,37% kế hoạch.

Hiện trên địa bàn tỉnh Hà Giang có 18 chủ đầu tư giải ngân đạt trên mức trung bình của tỉnh, 11 chủ đầu tư giải ngân dưới mức trung bình của tỉnh và 10 chủ đầu tư chưa thực hiện giải ngân.

Theo báo cáo từ UBND tỉnh Hà Giang, đây là tỷ lệ giải ngân rất thấp, chưa đảm bảo kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp 3 CTMTQG tỉnh đã đề ra trong 6 tháng đầu năm cũng như cả năm 2024.

Nguyên nhân giải ngân chậm, tỷ lệ thấp là do vướng mắc bồi thường, giải phóng mặt bằng, khó khăn về nguyên vật liệu phục vụ thi công, thiên tai thời tiết bất lợi. Bên cạnh đó, một số dự án, tiểu dự án của 3 CTMTQG đang chờ văn bản hướng dẫn của các bộ, ban, ngành trung ương…

Nhận thức việc giải ngân các nguồn vốn chậm, tỷ lệ thấp sẽ ảnh hưởng đến nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, do đó, UBND tỉnh Hà Giang đã yêu cầu lãnh đạo các sở ngành, các huyện, thành phố, các chủ đầu tư cần phải quyết liệt, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc để xử lý đồng bộ giúp việc thực hiện các dự án được đẩy nhanh, từ đó giúp giải ngân nguồn vốn đầu tư công, vốn 3 CTMTQG.

Đặc biệt, lãnh đạo tỉnh Hà Giang đã yêu cầu các sở, ngành, huyện, thành phố chủ động rà soát, điều chuyển nguồn vốn từ các dự ám chậm tiến độ sang các dự án có tiến độ giải ngân nhanh. Đến ngày 30/6, nếu không hoàn thành giải ngân sẽ kiên quyết thu hồi nguồn vốn, các chủ đầu tư sẽ phải tự chịu trách nhiệm với nhà thầu thi công.

Xác định việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, nguồn vốn 3 CTMTQG là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh, là cơ quan thực hiện kiểm soát, thanh toán vốn, Kho bạc Nhà nước Hà Giang đang tiếp tục bám sát các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh để chỉ đạo điều hành và đảm bảo các giao dịch thông suốt, liên tục, không bị ách tắc; thực hiện thanh toán ngay cho các công trình, dự án khi có đủ điều kiện giải ngân theo quy định. Kiên quyết xử lý nghiêm cán bộ gây khó khăn phiền hà làm chậm tiến độ, thời gian trong công tác giải ngân vốn đầu tư công…

Ngoài ra, Kho bạc Nhà nước Hà Giang đã nâng cao chất lượng phục vụ đơn vị sử dụng ngân sách trên chương trình dịch vụ công trực tuyến; chương trình quản lý và kiểm soát chi đầu tư qua kho bạc (ĐTKB-GD) đảm bảo nguồn vốn được kiểm soát nhanh chóng và đến được với các công trình, dự án nhanh nhất./.