Cơ quan thuế Hà Nội tập trung thu hồi nợ thuế. Ảnh: Đức Minh

Trong đó, số nợ đọng do các phòng kiểm tra thuế số 1, 2, 3, 4 ,5, 6 quản lý rất cao, ở mức từ 47 tỷ đồng đến trên 811 tỷ đồng. Trong số 77 doanh nghiệp đang nợ đọng tiền thuế của nhà nước, có doanh nghiệp nợ thuế lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Doanh nghiệp hiện đứng đầu danh sách nợ thuế tại Hà Nội là Công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long với số thuế nợ lên tới gần 283 tỷ đồng. Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam - Công ty TNHH MTV nợ hơn 105 tỷ đồng. Công ty cổ phần Cầu 12-Cienco 1 với số tiền nợ đọng tới hơn 81 tỷ đồng; Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội với trên 70 tỷ đồng; Công ty cổ phần Cavico cầu hầm nợ hơn 68 tỷ đồng; Công ty cổ phần Tập đoàn Điện tử Công nghiệp Việt Nam nợ hơn 52 tỷ đồng; Công ty CP Cavico xây dựng thủy điện nợ hơn 42,6 tỷ đồng; Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây lắp và Vật liệu công nghiệp với trên 34 tỷ đồng nợ thuế...

Xem danh sách chi tiết các doanh nghiệp nợ thuế tại đây: DS 77 don vi no thue o Ha Noi.xls

Vĩnh Thái