Theo đó, Hà Nội phê duyệt bổ sung và điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2015 cho 3 dự án cấp nước thuộc hợp phần I là: Dự án cấp nước sạch liên xã Liên Phương, Vân Tảo, Hà Hồi, Hồng Vân, Thư Phú huyện Thường Tín 28,884 tỷ đồng; dự án cấp nước sạch liên xã Trung Hòa, Trường Yên huyện Chương Mỹ 21,9 tỷ đồng; dự án cấp nước sạch liên xã Thanh Lâm, Đại Thịnh, Tam Đồng huyện Mê Linh 3 tỷ đồng.

Lãnh đạo Thành phố yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Hà Nội… hoàn tất các thủ tục giải ngân, đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án cấp nước theo quy định đầu tư xây dựng và các quy định nhà tài trợ.

Đồng thời, yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án và giải ngân nguồn vốn đối ứng ngân sách thành phố đã giao theo kế hoạch 2015, báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, đề xuất bổ sung vốn vào đợt điều chỉnh kế hoạch chung của thành phố trong trường hợp giải ngân hết số vốn đối ứng đã giao./.

H.C