Hà Nội chi 3 triệu USD mua ý tưởng phát triển Thủ đô
Hà Nội chi 3 triệu USD mua ý tưởng phát triển Thủ đô. Ảnh: TL

Mới đây, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh và các đại biểu Quốc hội Đoàn TP. Hà Nội thuộc Đơn vị bầu cử số 10 tiếp xúc trực tiếp kết hợp trực tuyến với cử tri huyện Sóc Sơn, Mê Linh sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Tại hội nghị, đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội báo cáo với cử tri về kết quả Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. Sau khi nghe báo cáo, cử tri huyện Mê Linh, Sóc Sơn kiến nghị chính sách liên quan đến Thủ đô và cuộc sống. Theo đó, cử tri mong muốn Luật Thủ đô (sửa đổi) sẽ có thêm nhiều chính sách phát triển thành phố và công tác an sinh xã hội.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, ông Trần Sỹ Thanh khẳng định tổ đại biểu sẽ tiếp thu đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri, tổng hợp gửi Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố để báo cáo với Quốc hội.

Đề cập các nhiệm vụ trọng tâm đang triển khai, ông Trần Sỹ Thanh cho biết, thành phố đồng thời xây dựng Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô (quy hoạch 1259). Thành phố đã xin được khoản tài trợ 3 triệu USD (khoảng 72 tỷ đồng) để mua toàn bộ ý tưởng về phát triển của công ty tư vấn hàng đầu thế giới và rất am hiểu về Việt Nam.

Thành phố đã lấy ý kiến, tham vấn các nhân sĩ, trí thức trong nước, tổ chức nhiều cuộc hội thảo và kết hợp ý tưởng của nước ngoài để xây dựng, hoàn thiện đồ án quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030.

Thông tin về kết quả phát triển kinh tế - xã hội của thành phố năm 2023, ông Trần Sỹ Thanh cũng cho biết, dự báo tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) khoảng 6,2%; thu ngân sách khoảng 400.000 tỷ đồng. Các lĩnh vực về an sinh xã hội, văn hóa, giáo dục, y tế, du lịch, quốc phòng - an ninh đều được bảo đảm và có kết quả tích cực.

Trong năm qua, UBND thành phố Hà Nội đã phân cấp cho các địa phương 9 lĩnh vực; phân cấp 16 lĩnh vực cho các sở, ban, ngành với tổng số 708 thủ tục hành chính.

Về đầu tư công, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cho biết thêm, năm 2024, Chính phủ giao TP. Hà Nội chi đầu tư công số tiền là 80.000 tỷ đồng. Trong khi đó, năm 2023 TP. Hà Nội được giao 50.000 tỷ đồng, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nhưng tiêu đầu tư công “rất vất vả”./.