cục thuế hà nội

Cán bộ Phòng Thanh tra Kiểm tra Cục Thuế TP. Hà Nội đang kiểm tra tình hình khai thuế của các doanh nghiệp. Ảnh: Nhật Minh

Theo báo cáo nhanh của Cục Thuế TP. Hà Nội, với sự vào cuộc của lãnh đạo cục, cũng như các phòng liên quan, đến giữa tháng 8/2020 đã có 123.477 doanh nghiệp, tổ chức đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử, đạt tỷ lệ gần 88% số doanh nghiệp, tổ chức hoạt động kinh doanh trên toàn địa bàn TP. Hà Nội áp dụng hóa đơn điện tử.

Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết, để hoàn thành mục tiêu đến 30/9/2020 có 90% doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn áp dụng hóa đơn điện tử, đồng nghĩa với việc cơ quan thuế phải hỗ trợ, khuyến khích khoảng 18.000 doanh nghiệp nữa (khoảng 12%) triển khai hóa đơn điện tử.

Qua tìm hiểu được biết, để có được kết quả trên, lãnh đạo Cục Thuế TP. Hà Nội đã thường xuyên chỉ đạo các phòng, các chi cục thuế thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn triển khai hóa đơn điện tử. Hàng ngày, các đơn vị báo cáo kết quả số lượng doanh nghiệp hoàn thành kết nối với cơ quan thuế, nhà cung cấp hóa đơn điện tử.

Bên cạnh việc tuyên truyền, phổ biến về lợi ích của hóa đơn điện tử, cục thuế đã phối hợp tích cực với các tổ chức trung gian cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử để hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình đăng ký, sử dụng. Đồng thời, nắm bắt các vướng mắc và hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp trong quá trình triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại bộ phận một cửa của cơ quan thuế, thông qua các số điện thoại, email hỗ trợ của các phòng và 25 chi cục thuế.

Với sự vào cuộc quyết liệt, Cục Thuế TP. Hà Nội tin tưởng 100% doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trên địa bàn sẽ triển khai hóa đơn điện tử trước ngày 30/9/2020. Việc đẩy mạnh áp dụng hóa đơn điện tử không chỉ giúp cho cơ quan thuế dễ quản lý, mà hóa đơn điện tử mang lại nhiều lợi ích cho người dân và doanh nghiệp, giúp làm giảm các chi phí không cần thiết như: chi phí chuyển phát cho người mua, chi phí in ấn, chi phí bảo quản hóa đơn giấy chưa sử dụng, chi phí lưu kho quỹ hóa đơn giấy…

Ngoài ra, việc áp dụng hóa đơn điện tử còn có thể khắc phục các rủi ro mất, cháy, hỏng hóa đơn vì hệ thống lưu trữ hóa đơn điện tử được sao lưu thường xuyên, tăng tính an toàn, bảo mật, tiện lợi cho doanh nghiệp trong kiểm tra truy xuất nguồn gốc hóa đơn, thông tin về đối tác bán hàng.

Việc áp dụng hóa đơn điện tử còn thể hiện sự chuyên nghiệp của doanh nghiệp với các đối tác, đặc biệt là các đối tác nước ngoài trong thời đại thương mại toàn cầu hóa. Khắc phục tình trạng gian lận, sử dụng bất hợp pháp hóa đơn, lập hóa đơn sai lệch nội dung giữa các liên, làm giả hóa đơn. Đồng thời, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, lành mạnh cho các doanh nghiệp; thúc đẩy phát triển thương mại điện tử, góp phần bảo vệ môi trường do giảm sử dụng giấy in hóa đơn…/.

Nhật Minh