UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2022 trên địa bàn thành phố.

Hà Nội đặt mục tiêu 92,5% dân số tham gia bảo hiểm y tế năm 2022
Khám chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế qua ứng dụng VssID tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông (Hà Nội). Ảnh: BHXH TP. Hà Nội

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII) về phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025.

Cụ thể, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp của thành phố sẽ nâng cao vai trò, trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được HĐND thành phố giao năm 2022, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.

Đồng thời, thực hiện tốt các chế độ, chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; phát triển bền vững số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; khắc phục tình trạng nợ đóng bảo hiểm xã hội; tăng cường phòng, chống lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Theo kế hoạch, trong năm 2022, UBND TP. Hà Nội sẽ tập trung thực hiện 6 nhóm nội dung giải pháp, bao gồm: tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; phát triển bền vững đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; tăng cường kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; thực hiện quyết liệt các biện pháp, giải pháp giảm nợ bảo hiểm xã hội, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; phát triển số người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng qua tài khoản ATM.

Các giải pháp trên nhằm tạo bước chuyển mạnh mẽ về ý thức trách nhiệm, tự giác tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến từng người dân trên địa bàn TP. Hà Nội. Trong đó, đặc biệt là hoàn thành nhóm chỉ tiêu năm 2022: tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 92,5% dân số; tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm xã hội đạt 41,5% lực lượng lao động trong độ tuổi lao động; tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp trong lực lượng lao động trong độ tuổi lao động đạt 37,5%.../.