doanh nghiệp

DN tại Hà Nội sẽ có thêm cơ hội vượt khó vì tiếp tục được hỗ trợ lãi suất. Ảnh: D.T

Công văn cho biết, xét đề nghị của UBND Tp. Hà Nội tại Công văn số 4138/UBND-CT ngày 10/6/2014 về việc xin chủ trương tiếp tục hỗ trợ lãi suất vốn vay cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn Tp. Hà Nội năm 2014, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đồng ý với chủ trương của UBND Tp. Hà Nội.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đề nghị UBND Tp. Hà Nội quyết định theo thẩm quyền và quy định của pháp luật hiện hành./.

D.T