ho ha dong

Cán bộ thuế Cục Thuế TP. Hà Nội hướng dẫn người nộp thuế

Thực hiện phương châm: biết- hiểu- đúng luật

Theo ông Mai Sơn- Phó cục trưởng Cục Thuế TP. Hà Nội: Trên địa bàn thành phố hiện có trên 128 nghìn doanh nghiệp (DN), tổ chức kinh tế đang hoạt động.

Hàng tháng, tại Cục Thuế TP Hà Nội phát sinh nhiều hồ sơ của DN đề nghị hoàn thuế GTGT. Đặc biệt có hồ sơ hoàn thuế với số tiền rất lớn, trong đó có nhiều trường hợp DN đề nghị hoàn thuế nhưng có vướng mắc về cơ chế, chính sách.

Ông Mai Sơn cho biết, trong thời gian qua, nhất là từ năm 2015 đến nay, bên cạnh việc triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán được giao, Cục Thuế TP Hà Nội luôn chú trọng thực hiện tốt công tác hoàn thuế cho DN.

Cục Thuế TP Hà Nội thường xuyên tuyên truyền rộng rãi chính sách thuế nói chung, chính sách về hoàn thuế nói riêng để các DN biết, hiểu, thực hiện đúng pháp luật.

Trường hợp DN có khó khăn, vướng mắc khi đề nghị hoàn thuế các phòng, các chi cục thuế có trách nhiệm hướng dẫn, kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho DN; trường hợp quá thẩm quyền báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền kịp thời tháo gỡ.

“Tuy nhiên cơ quan thuế cũng cương quyết xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm pháp luật trong việc hoàn thuế.”- ông Mai Sơn khẳng định.

Sai phạm thường gặp của hồ sơ hoàn thuế

Theo ông Mai Sơn, qua công tác kiểm tra hoàn thuế còn thấy NNT kê khai thuế chưa đúng quy định. Cụ thể, một số vi phạm như:

Vi phạm về kê khai doanh thu và thuế GTGT đầu ra:

Kê khai sai, với thuế suất thấp; khai thiếu doanh thu chịu thuế; xác định doanh thu khuyến mại không chịu thuế không đúng quy định của pháp luật; kê khai doanh thu và thuế đầu ra không kịp thời (khai sau thời điểm phải kê khai) như: kê khai doanh thu, xuất hoá đơn chậm so với thời điểm công trình hoàn thành bàn giao, kê khai không đúng tiến độ thu tiền đối với hoạt động kinh doanh bất động sản,....

Vi phạm về kê khai thuế GTGT đầu vào được khấu trừ:

Kê khai cả những hoá đơn giá trị trên 20 triệu (theo giá đã có thuế) không thanh toán qua ngân hàng, hoặc chưa có chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với khoản nợ đến hạn phải trả theo quy định trong hợp đồng; kê khai cả những hoá đơn chứng từ hàng hoá mua vào không phục vụ sản xuất kinh doanh, chứng từ, hóa đơn ghi không đủ chỉ tiêu theo quy định; sử dụng hóa đơn bất hợp pháp của DN đã có thông báo “mất tích”.

Những giải pháp gỡ vướng cho DN

Như đã nêu ở trên, tại Cục Thuế TP Hà Nội phát sinh nhiều hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT. Đặc biệt có hồ sơ đề nghị hoàn số tiền rất lớn. Trong đó, có nhiều trường hợp vướng mắc về cơ chế, chính sách.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, đối với những trường hợp khó khăn, vướng mắc trong hoàn thuế, Cục Thuế TP. Hà Nội đã kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho DN. Một số trường hợp vượt quá thẩm quyền, đơn vị đã báo cáo, đề xuất và đã được Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính kịp thời xem xét, giải quyết, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Ví dụ: Việc quy định đối với trường hợp DN còn nợ tiền thuế thì phải nộp đủ số thuế còn nợ trước khi giải quyết hoàn thuế. Để giải quyết khó khăn cho DN, Cục Thuế TP. Hà Nội đã đề xuất vẫn giải quyết hồ sơ hoàn thuế kiêm bù trừ thu ngân sách tương ứng với số tiền thuế, tiền chậm nộp mà DN còn nợ.

Các trường hợp phát sinh hoàn thuế xuất khẩu (theo tháng- theo điểm b, khoản 12, Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC) thuộc kế hoạch thanh tra, kiểm tra thì phải thực hiện kiểm tra trước, hoàn thuế sau.

Cục thuế đã kiến nghị: Đối với các hồ sơ hoàn thuế GTGT xuất khẩu theo tháng, chưa phát hiện có rủi ro sẽ thực hiện “hậu kiểm”. Việc kiểm tra sau hoàn sẽ được thực hiện phù hợp với kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm của cơ quan thuế.

Những kiến nghị của Cục Thuế Hà Nội đã được Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế chấp thuận trong công văn hướng dẫn và các chỉ đạo về hoàn thuế mới đây.

Một số kết quả hoàn thuế:

Năm 2015, Cục Thuế TP. Hà Nội đã giải quyết hoàn thuế GTGT cho 1.830 hồ sơ đề nghị, với 1.830 lệnh hoàn trả thu NSNN, số tiền thuế đã hoàn cho doanh nghiệp là 9.986 tỷ đồng (Trong đó: kiểm tra trước hoàn thuế sau đối với 427 hồ sơ, số tiền hoàn 2.004 tỷ đồng; hoàn trước kiểm tra sau đối với 1.403 hồ sơ với số tiền 7.982 tỷ đồng).

2 tháng đầu năm 2016, đã ban hành 220 lệnh hoàn thuế GTGT cho 220 hồ sơ đề nghị hoàn, số tiền hoàn là 2.305 tỷ đồng.

Vũ Long