cục thuế hà nội

Người nộp thuế làm thủ tục hành chính tại Cục Thuế TP. Hà Nội (ảnh chụp trước khi dịch bùng phát). Ảnh: NM.

Nộp thuế, phí, nghĩa vụ tài chính về đất đai điện tử là một xu thuế đang được nhiều nước trên thế giới áp dụng. Để đáp ứng yêu cầu phát triển, ngành Thuế đã và đang có nhiều giải pháp để đẩy mạnh nộp thuế, phí, nghĩa vụ tài chính về đất đai bằng phương thức điện tử.

Việc nộp thuế, phí điện tử không chỉ là chủ trương của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, mà là chủ trương chung của Chính phủ. Do đó, ngoài sự vào cuộc của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế UBND TP. Hà Nội cũng đã có chương trình, kế hoạch cụ thể để đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt.

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương và UBND TP. Hà Nội, Cục Thuế TP. Hà Nội đã xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết để triển khai thực hiện theo hướng đẩy mạnh áp dụng thanh toán không dùng tiền mặt đối với hộ, cá nhân kinh doanh và hộ cho thuê tài sản.

Ngoài các đối tượng trên, Cục Thuế TP. Hà Nội cũng áp dụng nộp ngân sách không dùng tiền mặt đối với cá nhân thực hiện thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai trên Cổng dịch vụ công quốc gia; cá nhân nộp lệ phí trước bạ điện tử qua các kênh thanh toán trực tuyến của ngân hàng đã kết nối với Tổng cục Thuế và qua Cổng dịch vụ công quốc gia; hộ gia đình, cá nhân thanh toán nghĩa vụ tài chính trực tuyến về đất đai trên Cổng dịch vụ công quốc gia cũng được áp dụng nộp ngân sách không dùng tiền mặt.

Sau nhiều nỗ lực triển khai, kết quả cho thấy, hàng nghìn hộ kinh doanh trên địa bàn TP. Hà Nội đã thực hiện thành công nộp thuế, phí bằng phương thức điện tử. Thống kê cho thấy, đến 30/5/2021 đã có 12.378 hộ kinh doanh thực hiện thành công nộp thuế điện tử với số tiền thuế 220 tỷ đồng.

Cục Thuế TP. Hà Nội cũng cho biết, từ năm 2016 đến nay, trên địa bàn đã có 20.486 hộ kinh doanh cho thuê tài sản kê khai theo phương thức điện tử. Tổng số tờ khai điện tử đã nộp đến tháng 6/2021 là 118.827 tờ khai (trong đó số tờ khai điện tử đã nộp của năm 2021 là 16.700).

Đối với kê khai và nộp điện tử lệ phí trước bạ ô tô xe máy, đến tháng 6/2021 đã có 32.398 tờ khai điện tử đã nộp với 15.176 lượt giao dịch nộp thuế điện tử, với số tiền là 511 tỷ đồng.

Đối với thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai, đến nay đã thực hiện nhập thực tế 2 bộ hồ sơ tại Chi cục Thuế quận Thanh Xuân. Hồ sơ đã được đẩy lên Cổng dịch vụ công quốc gia và người nộp thuế đã nộp được thuế trực tuyến thành công./.

Nhật Minh