Hà Nội

Dự án cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 là một trong những công trình trọng điểm được thi công trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 17 của UBND TP.Hà Nội. Ảnh: Thanh Hiền

UBND TP.Hà Nội đã ban hành Công văn số 2718/UBND-KH&ĐT về đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2021 và kế hoạch năm 2020 kéo dài.

Tính đến ngày 10/8/2021, tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển toàn thành phố Hà Nội chỉ đạt 23,5% kế hoạch năm 2021. Đây là mức giải ngân thấp, không đạt yêu cầu của Chính phủ, Thành ủy, Hội đồng nhân dân và UBND thành phố. Vì vậy, thành phố đã yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện quyết liệt và đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp UBND thành phố chỉ đạo tại 3 văn bản đã ban hành.

Thứ nhất là Công văn số 483/UBND-KHĐT ngày 18/2/2021 về khẩn trương thực hiện kế hoạch đầu tư ngay từ đầu năm. Thứ hai là Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 19/5/2021 về khắc phục tồn tại, hạn chế và thúc đẩy kế hoạch đầu tư phát triển năm 2021. Thứ ba là Công văn số 2302/UBND-KH&ĐT ngày 20/7/2021 về tăng cường kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2021, và năm 2020 kéo dài.

Theo đó, UBND TP.Hà Nội yêu cầu các đơn vị kiên định mục tiêu phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2021 và kế hoạch vốn năm 2020 kéo dài sang năm 2021. Đặc biệt, các dự án có sử dụng vốn năm 2020 kéo dài sang năm 2021 cần khẩn trương, tích cực triển khai dự án đúng tiến độ và tránh tình trạng hủy dự toán vốn năm 2020 kéo dài.

Để hoàn thành mục tiêu nêu trên, UBND thành phố yêu cầu Kho bạc Nhà nước Hà Nội tập trung giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2020 kéo dài sang năm 2021, trước khi giải ngân kế hoạch vốn năm 2021 đối với dự án có cả kế hoạch vốn năm 2021 và kế hoạch năm 2020 kéo dài.

Trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay, Hà Nội đã xác định việc thúc đẩy thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công là một trong những giải pháp quan trọng để thúc đẩy phát triển nền kinh tế đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19.

Thanh Hiền