Hà Nội

Ông Nguyễn Đức Chung phát biểu tại cuộc gặp mặt báo chí. Ảnh: Phúc Nguyên

Chiều ngày 23/1/2018, tại Hà Nội, Thành ủy Hà Nội gặp mặt báo chí đầu Xuân năm 2018. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, với phương châm lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, năm 2017 Hà Nội đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Theo đó, kinh tế Thủ đô tiếp tục tăng trưởng nhanh, các cân đối lớn được đảm bảo; hoàn thành 20/20 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trong đó 7 chỉ tiêu vượt kế hoạch.

Tổng sản phẩm trên địa bàn tăng 7,3%, cao nhất trong 7 năm trở lại đây. Xuất khẩu đạt 11,8 tỷ USD, tăng 10,3%; khách du lịch đạt 23,8 triệu lượt, tăng 9%. Tổng thu NSNN đạt 210.259 nghìn tỷ đồng, vượt 2,8% dự toán, tăng 17% so với năm 2016. Đã thực hiện rà soát, tiết giảm chi thường xuyên đạt gần 3.000 tỷ đồng. Thành phố (TP) có thêm 2 huyện, 30 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM lên 285 xã, chiếm 73,8%.

Ông Chung cũng nhấn mạnh, TP tiếp tục đẩy nhanh xây dựng Chính quyền điện tử và quyết liệt thực hiện cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp. Theo đó, "triển khai đồng bộ việc ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ nhân dân và doanh nghiệp, TP đã đưa vào vận hành 611 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4, tổng số hồ sơ đã tiếp nhận giải quyết trực tuyến là 8,8 triệu hồ sơ. Đăng ký thành lập doanh nghiệp qua mạng đã đạt 100%; kê khai thuế điện tử đạt 98%, hải quan điện tử 100%...", ông Chung nêu rõ.

Đồng thời, TP thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Thu hút vốn đầu tư các dự án ngoài ngân sách đạt 181.142 tỷ đồng, tăng 28%; vốn đăng ký FDI ước đạt hơn 3,4 tỷ USD, tăng 10,2%; tổng vốn đầu tư xã hội ước đạt 308,219 nghìn tỷ đồng; cấp đăng ký doanh nghiệp cho 25.160 doanh nghiệp, lũy kế số doanh nghiệp trên địa bàn là 231,2 nghìn doanh nghiệp.

Cũng tại buổi gặp mặt, ông Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, năm 2018 là năm bản lề của kế hoạch 5 năm 2016 - 2020, chủ đề của TP đề ra là "Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị", đồng thời tin tưởng sẽ là năm Hà Nội có chuyển động mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ hơn nữa.

Theo đó, TP tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; khuyến khích hỗ trợ, thúc đẩy doanh nghiệp khởi nghiệp. Tiếp tục tái cơ cấu các ngành kinh tế, phấn đấu tăng trưởng GRDP đạt 7,3 - 7,8%; vốn đầu tư xã hội tăng từ 10,5 - 11%; số doanh nghiệp thành lập mới tăng từ 12% trở lên...

TP Hà Nội đẩy mạnh thu hút và thực hiện các dự án đầu tư ngoài ngân sách, dự án đầu tư nước ngoài. Tập trung triển khai các dự án đầu tư xây dựng cơ bản ngay từ đầu năm, đặc biệt là các dự án trọng điểm. Xây dựng và từng bước hình thành các điều kiện để phát triển thành phố thông minh./.

Phúc Nguyên