Trao đổi với phóng viên ông Nguyễn Văn Hiếu, Chủ tịch quận Hai Bà Trưng cho biết, kinh tế trên địa bàn quận trong 6 tháng đầu năm 2015 vẫn giữ ổn định và tiếp tục phát triển các khu vực, các thành phần kinh tế.

Trong đó, công tác thu chi ngân sách đạt kết quả khả quan, tổng thu ngân sách nhà nước thực hiện 5 tháng đạt 1.931 tỷ đồng bằng 63% kế hoạch, ước thực hiện 6 tháng đầu năm đạt 75% kế hoạch; chi ngân sách 5 tháng là 330,5 tỷ đồng bằng 39% kế hoạch, ước thực hiện 6 tháng đầu năm đạt 51% kế hoạch. Đảm bảo tiết kiệm chi dùng thường xuyên, tập trung chi đầu tư phát triển phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị của quận.

Cũng theo ông Hiếu, Ban chỉ đạo 389 quận trong 6 tháng đầu năm đã chỉ đạo quyết liệt công tác kiểm tra việc vận chuyển, buôn bán thuốc lá điếu. Theo đó, đã kiểm tra 5 vụ, phạt hành chính trên 13 triệu đồng, giá trị hàng hoá tịch thu trên 5 triệu đồng.

Duy trì công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng hoá xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, vận chuyển rượu, thuốc lá, pháo nhập lậu... Kết quả, trong 6 tháng đã phát hiện và xử lý 59 vụ với tổng số tiền phạt hành chính trên 1 tỷ đồng, tịch thu hàng hóa vi phạm giá trị trên 500 triệu đồng.

Trong 6 tháng cuối năm, quận sẽ phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, xã hội theo nghị quyết HĐND quận năm 2015 đã đề ra; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tiếp tục thực hiện kế hoạch, phương án bảo vệ an toàn tuyệt đối các địa bàn, mục tiêu trọng điểm.

Quận cũng sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động phong trào thi đua lập thành tích hướng tới đại hội Đảng bộ quận bằng nhiều hình thức, phong phú, đa dạng thu hút được sự tham gia của các cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận; thực hiện nghiêm túc chủ đề năm 2015 của Thành phố là năm “Trật tự, văn minh đô thị và đảm bảo an toàn giao thông”.../.

H.C